FF
2011
okładka

Henryk Benisz
Karl Lőwith a heglowski rozwój ducha w XIX wieku. Inspiracje filozoficzne
ISBN: 978-83-7395-417-5
Liczba stron: 500
Miejsce i rok wydania: Opole 2011
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
info

okładka

Jacek Migasiński
Filozofia nowożytna
ISBN: 978-83-61245-58-2
Liczba stron: 422
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2011
Wyd.: Stentor
info

2010
okładka

Maria Kostyszak
Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy
ISBN: 978-83-60011-99-7
Liczba stron: 364
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2010
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Arboretum
info

okładka

Michał Kruszelnicki
Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego
ISBN: 978-83-7611-737-9
Liczba stron: 214
Miejsce i rok wydania: Toruń 2010 (wyd. II, poprawione i uzupełnione)
Wyd.: Wydawnictwo Adam Marszałek
info

okładka

Ilias Wrazas
Dyskomfort (nowo)Greków
ISBN: 978-83-7432-607-0
Liczba stron: 178
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2010
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Atut
info

2009
okładka

Monika Jaworska-Witkowska
Ku kulturowej koncepcji pedagogiki
ISBN: 978-83-7587-158-6
Liczba stron: 578
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Impuls
info

okładka

Jadwiga Mizińska
Filozofia pocieszenia
ISBN: 978-83-918287-5-5
Liczba stron: 198
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wyd.: Instytut Wydawniczy MAXIMUM
info

okładka

Paweł Pieniążek
Suwerenność a nowoczesność.
Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego
(wyd. II)
ISBN: 978-83-85559-32-0
Liczba stron: 520
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wyd.: Wydawnictwo Toporzeł
info

okładka

Tymoteusz Słowiński
Radykalizacja projektu transcendentalnego?
Kantowskie źródła epistemologii Nietzschego

ISBN: 978-83-85559-33-7
Liczba stron: 368
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wyd.: Wydawnictwo Toporzeł
info

okładka

Oskar Szwabowski
Opowiadania z ulicy Alexandros Grigoropoulos
ISBN: 978-83-61194-57-6
Liczba stron: 140
Miejsce i rok wydania: Gdynia 2009
Wyd.: Novae Res
info

okładka

Ilias Wrazas
Zbawca Boga. Kuszenia Nikosa Kazantzakisa
ISBN: 978-83-229-2990-2
Liczba stron: 417
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
info

okładka

Jakub Wroński
Zagadnienie tworzenia w filozofii Nietzschego i jej interpretacjach
ISBN: 978-83-7432-503-5
Liczba stron: 216
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
info

2008
okładka

Michał Kruszelnicki
Drogi francuskiej heterologii
ISBN: 9788389518798
Liczba stron: 420
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Donośląskiej Szkoły Wyższej
info

okładka

Jan Kurowicki
Zerowość estetyczna
ISBN: 978-83-7151-805-8
Liczba stron: 199
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wyd.: Dom Wydawniczy Elipsa
info

okładka

Cezary Wodziński
Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa
ISBN: 978-83-7453-863-3
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wyd.: słowo/obraz terytoria
info: wrzesień 2008

2007
okładka

Bogdan Banasiak
Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy (wyd. III, poprawione i uzupełnione)
ISBN: 978-83-926078-8-5
Liczba stron: 284
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007
Wyd.: Operahaus (biblioteka [fo:pa])
info

okładka

Bogdan Banasiak
Słońce ekstazy, noc melancholii. Rzecz o Raymondzie Rousselu
ISBN: 978-83-910254-5-1
Liczba stron: 208
Miejsce i rok wydania: Łódź-Wrocław 2007
Wyd.: Wydawnictwo Thesaurus
info

okładka

Henryk Benisz
Ecce Nietzsche. Interpretacje filozoficzne
ISBN: 978-83-7395-252-2
Liczba stron: 514
Miejsce i rok wydania: Opole 2007
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
info

okładka

Maja Chmura
Zanim umrze Iwan Iljicz. Perypetie podmiotu w filozofii Emmanuela Lévinasa
ISBN: 978-83-60807-14-9
Liczba stron: 216
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
info

okładka

Jacek Dobrowolski
Filozofia głupoty
ISBN: 978-83-01-15198-0
Liczba stron: 370+6
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007 (2008 dodruk)
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN
info

okładka

Jerzy Kochan
Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności
ISBN: 978-83-7383-235-0
Liczba stron: 175
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Scholar
info

okładka

Jadwiga Mizińska
Wina i wybaczenie. Jak możliwa jest przemiana zła w dobro?
ISBN: 978-83-7441-723-5
Liczba stron: 520
Miejsce i rok wydania: Toruń 2007
Wyd.: Wydawnictwo Adam Marszałek
info

okładka

Lech Witkowski
Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność (wyd. II)
(Tryptyk Edukacyjny, t. 1)
ISBN: 9788387925840
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Instytut Badań Edukacyjnych
info

okładka

Lech Witkowski
Edukacja i humanistyka.
Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli
(wyd. II)
(Tryptyk Edukacyjny, t. 2)
ISBN: 9788387925857
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Instytut Badań Edukacyjnych
info

okładka

Lech Witkowski
Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice
(Tryptyk Edukacyjny, t. 3)
ISBN: 9788387925864
Liczba stron: 387
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Instytut Badań Edukacyjnych
info

okładka

Cezary Wodziński
Między anegdotą a doświadczeniem
ISBN: 978-83-7453-839-8
Liczba stron: 252
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2007
Wyd.: słowo/obraz terytoria
info

okładka

Cezary Wodziński
Heidegger i problem zła
ISBN: 978-83-7453-803-9
Liczba stron: 520
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wyd.: słowo/obraz terytoria
info

2006
okładka

Bogdan Banasiak
Filozofia integralnej suwerenności.
Zarys systemu Markiza de Sade
(wyd.I)
ISBN: 83-7171-947-7
Liczba stron: 542
Miejsce i rok wydania: Łódź 2006
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
info

okładka

Bogdan Banasiak
Integralna potworność. Markiz de Sade
- filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje "śmierci Boga"
(wyd.II)
ISBN: 83-910254-3-8
Liczba stron: 480
Miejsce i rok wydania: Łódź-Wrocław 2006
Wyd.: Wydawnictwo Thesaurus
info

okładka

Adam Chmielewski
Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne
ISBN: 83-60186-13-8
Liczba stron: 284
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2006
Wyd.: Branta
info

okładka

Ignacy S. Fiut
Media @ Internet: szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006
ISBN:
Liczba stron: 217
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006
Wyd.: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie
info

okładka

Beata Frydryczak, Helena Kardasz
Park Mużakowski – przestrzeń pamięci i pojednania
ISBN: 83-7481-027-0
Liczba stron: 115
Miejsce i rok wydania: Zielona Góra 2006
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
info

okładka

Jan Hartman
Wstęp do filozofii
ISBN: 83-01-14510-2
Liczba stron: 272
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN
info

okładka

Jan Hartman
Jak poważnie studiować filozofię
ISBN: 83-87887-46-3
Liczba stron: 212
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006
Wyd.: Wydawnictwo Aureus
info

okładka

Jan Hartman
Przez filozofię
ISBN: 83-60741-00-X
Liczba stron: 545
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006
Wyd.: Wydawnictwo Aureus
info

okładka

Paweł Korobczak
Myśl anarchaiczna.
Zagadnienie początku w filozofii Fryderyka Nietzschego

ISBN: 83-7432-117-2
Liczba stron: 229
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2006
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
info

okładka

Jan Kurowicki
Dlaczego ozdoba zdobi?
(Wykłady z estetyki i filozofii kultury dla artystów i ekonomistów)

ISBN: 83-7151-736-X
Liczba stron: 186
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006
Wyd.: Dom Wydawniczy Elipsa
info

okładka

Jan Kurowicki
Figury wyobraźni XX wieku
ISBN: 83-7174-708-X
Liczba stron: 201
Miejsce i rok wydania: Toruń 2006
Wyd.: Adam Marszałek
info

okładka

Krzysztof Matuszewski
Georges Bataille - inwokacje zatraty
ISBN: 83-7171-978-5
Liczba stron: 364
Miejsce i rok wydania: Łódź 2006
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
info

okładka

Jadwiga Mizińska
Duchy domu
ISBN: 83-2272-449-3
Liczba stron: 156
Miejsce i rok wydania: Lublin 2006
Wyd.: Wydawnictwo UMCS
info

okładka

Paweł Pieniążek
Suwerenność a nowoczesność.
Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego

ISBN: 83-7171-980-9
Liczba stron: 517
Miejsce i rok wydania: Łódź 2006
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
info

okładka

Tadeusz Sławek
Żaglowiec, czyli przeciw swojskości
ISBN: 978-83-226-1646-8
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Katowice 2006
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
info

okładka

Cezary Wodziński
Nic po ironii. Eseje czwarte
ISBN: 83-7388-094-1
Liczba stron: 188
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006
Wyd.: Wydawnictwo IFiS PAN
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz
Kulturozofia (wyd. II)
ISBN: 978-83-7338-224-4
Liczba stron: 332
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2006
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2005
okładka

Henryk Benisz
O człowieku i nie tylko... Impresje filozoficzne
ISBN: 83-7395-106-7
Liczba stron: 240
Miejsce i rok wydania: Opole 2005
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
info

okładka

Marta Kopij
Friedrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918
ISBN: 83-7177-331-5
Liczba stron: 288
Miejsce i rok wydania: Poznań 2005
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
info

okładka

Grzegorz Kowal
Friedrich Nietzsche w publicystyce i literaturze polskiej lat 1919-1939
ISBN: 83-89348-44-6
Liczba stron: 312
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2005
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
info

okładka

Małgorzata Kowalska
Demokracja w kole krytyki
ISBN: 83-87881-31-7
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Białystok 2005
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
info

okładka

Andrzej Szahaj, Marek Jakubowski
Filozofia polityki
ISBN: 83-01-14581-1
Liczba stron: 212
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2005
Wyd.: PWN
info

okładka

Cezary Wodziński
Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą
ISBN: 83-89405-34-2
Liczba stron: 136
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2005
Wyd.: słowo/obraz terytoria
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz
Antropotelizm: człowiek a sens istnienia
ISBN: 83-7338-119-8
Liczba stron: 325
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2005
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2004
okładka

Jerzy Kochan
Wolność i interpelacja
ISBN: 83-7241-277-4
Liczba stron: 324
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
info

okładka

Michał Kruszelnicki
Mistrz w księżycowym stroju. Tradycja kulturowo-literacka i symbolika w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa
ISBN: 9788373228337
Liczba stron: 196
Miejsce i rok wydania: Toruń 2004
Wyd.: Adam Marszalek
info

okładka

Jan Kurowicki
Odkrywanie codzienności
ISBN: 83-7151-631-2
Liczba stron: 201
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2004
Wyd.: Elipsa
info

okładka

Paweł Pieniążek
Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie
ISBN: 83-7388-040-2
Liczba stron: 230
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2004
Wyd.: Wydawnictwo IFiS PAN
info

okładka

Andrzej Szahaj
Zniewalająca moc kultury.
Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki

ISBN: 83-231-1676-8
Liczba stron: 268
Miejsce i rok wydania: Toruń 2004
Wyd.: Wydawnictwo UMK
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz
Istnienie, jego momenty i absolut,
czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

ISBN: 83-7338-044-2
Liczba stron: 389
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2004
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz
Poznanie teoretyczne: jego konstytucja i status
ISBN: 83-7338-084-1
Liczba stron: 272
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2004
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2003
okładka

Jerzy Kopania
Boski sen o stworzeniu świata: szkice filozoficzno-teologiczne
ISBN: 8389190238
Liczba stron: 147
Miejsce i rok wydania: Białystok 2003
Wyd.: Stowarzyszenie Trans Humana w Białymstoku
info

okładka

Michał Kruszelnicki
Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego
ISBN: 83-7322-124-7
Liczba stron: 199
Miejsce i rok wydania: Toruń 2003
Wyd.: Wydawnictwo Adam Marszałek
info

okładka

Wojciech Kunicki
Historia o Doktorze Faustusie (1587)
ISBN: 83-229-2324-4
Liczba stron: 228
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2003
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
info

okładka

Beata Sierocka
Krytyka i dyskurs
ISBN: 83-87887-36-6
Liczba stron: 287
Miejsce i rok wydania: Kraków 2003
Wyd.: Wydawnictwo Aureus
info

2002
okładka

Beata Frydryczak
Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności
ISBN: 83-7112-145-8
Liczba stron: 255
Miejsce i rok wydania: Poznań 2002
Wyd.: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
info

okładka

Jerzy Kopania
Etyczny wymiar cielesności
ISBN: 83-87887-32-3
Liczba stron: 272
Miejsce i rok wydania: Kraków 2002
Wyd.: Wydawnictwo Aureus
info

okładka

Jerzy Kopania
Bezsilne piękno rozumu: szkice filozoficzno-literackie
ISBN: 8386696990
Liczba stron: 108
Miejsce i rok wydania: Białystok 2002
Wyd.: Stowarzyszenie Trans Humana w Białymstoku
info

okładka

Jan Kurowicki
Wartości estetyczne fotografii
ISBN: 83-87299-92-8
Liczba stron: 272
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2002
Wyd.: Atut
info

okładka

Stanisław Łojek
Hegel i Nietzsche. Wobec problemów polityczności
ISBN: 83-229-2306-6
Liczba stron: 284
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2002
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
info

okładka

Stanisław Łojek
Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności
ISBN: 83-88524-46-1
Liczba stron: 200
Miejsce i rok wydania: Kęty 2002
Wyd.: Wydawnictwo Antyk
info

okładka

Tadeusz Sławek
Antygona w świecie korporacji:
rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych
(wyd. II)
ISBN: 83-226-1240-0
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Katowice 2002
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
info

okładka

Andrzej Szahaj i in.
Indywidualizm wspólnotowość polityka
ISBN: 83-23-11457-9
Liczba stron: 408
Miejsce i rok wydania: Toruń 2002
Wyd.: Wydawnictwo UMK
info

okładka

Aleksandra Żukrowska
Powrót do źródeł wiedzy
ISBN: 83-88495-83-6
Liczba stron: 220
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2002
Wyd.: Wydawnictwo Scholar
info

2001
okładka

Henryk Benisz
Nietzsche i filozofia dionizyjska
ISBN: 83-87210-28-5
Liczba stron: 544
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2001
Wyd.: AWF Warszawa
info

okładka

Adam Chmielewski
Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?
Filozoficzne i moralne podstawy współczesnego liberalizmu
oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej

ISBN: 83-86308-48-6
Liczba stron: 390
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2001
Wyd.: Arboretum
info

okładka

Adam Chmielewski
Walc wiedeński i walec europejski
oraz inne interwencje filozoficzno-polityczne

ISBN: 8388555219 (9788388555213)
Liczba stron: 182
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2001
Wyd.: Atla 2
info

okładka

Andrzej Kucner
Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii
ISBN: 83-7299-057-3
Liczba stron: 230
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2001
Wyd.: Wydawnictwo UWM
info

okładka

Jan Kurowicki
Przewodnik po arcydziełach i nie tylko
ISBN: 83-87299-68-5
Liczba stron: 208
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2001
Wyd.: Atut
info

okładka

Jadwiga Mizińska
Herbert-Odyseusz
ISBN: 8322718365
Liczba stron: 136
Miejsce i rok wydania: Lublin 2001
Wyd.: Wydawnictwo UMCS
info

okładka

Tadeusz Sławek
U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake'a
ISBN: 83-226-1079-3
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Katowice 2001
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
info

2000
okładka

Jarosław Barański
Śmierć i zmysły. Doznania, wyobrażenia, przemijanie
ISBN: 83-7249-051-1
Liczba stron: 168
Miejsce i rok wydania: 2000
Wyd.: Astrum
info

okładka

Małgorzata Kowalska
Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy
ISBN: 83-87045-61-6
Liczba stron: 404
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2000
Wyd.: Fundacja Aletheia
info

okładka

Jan Kurowicki
Pochwała dystansu: eseje i czytanki o Salonie Kultury i codzienności
ISBN: 83-85461-75-2
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: 2000
Wyd.: Imane
info

okładka

Tadeusz Sławek
Podróż czterech mężów z Nysy do Barda Śląskiego
ISBN: 83-911767-3-8
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: 2000
Wyd.: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja „Pallas Silesia”

okładka

Tadeusz Sławek
Pięć esejów o gościnności
ISBN: 83-911767-9-7
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: 2000
Wyd.: Biblioteka Fundacji „Pallas Silesia” nr 4, Fundacja „Pallas Silesia”

okładka

Andrzej Szahaj
Jednostka czy wspólnota?
Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska"

ISBN: 83-89372-23-1
Liczba stron: 350
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2000
Wyd.: Fundacja Aletheia
info

okładka

Lech Witkowski
Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona
ISBN:
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Toruń 2000
Wyd.: Wydawnictwo J. Witkowicz

okładka

Lech Witkowski
Uniwersalizm pogranicza
- o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji
(wyd. II)
ISBN: 83-7174-537-0
Liczba stron: 234
Miejsce i rok wydania: Toruń 2000
Wyd.: Adam Marszałek
info

okładka

Cezary Wodziński
Filozofia jako sztuka myślenia
ISBN: 83-7255-113-8
Liczba stron: 244
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2000
Wyd.: Wydawnictwo Prószyński i S-ka
info

okładka

Cezary Wodziński
Św. idiota. Projekt antropologii apofatycznej
ISBN: 83-88560-70-0
Liczba stron: 277
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2000
Wyd.: słowo/obraz terytoria
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz
Kulturozofia
ISBN: 978-83-7338-224-4
Liczba stron: 332
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2000
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info