FF
Nietzsche

Edycja „zerowa” – 11-16.09.2007
pt.
Wokół Nietzschego

Nietzsche

Goście edycji „zerowej” Festiwalu (60 osób z kilkunastu ośrodków uniwersyteckich lista gości [pdf]) zakwaterowani byli w OW „Słoneczna Zagroda” (Dańczów 4), a zajęcia odbywały się w Hali Sportowej w Lewinie Kłodzkim. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Lewin Kłodzki, Bolesław Kędzierewicz. Zob. sprawozdanie z FF "0", autorstwa Marcina Bogusławskiego Sprawozdanie [pdf].

Na program konferencji złożyły się wykłady:

 • Grzegorz Kowal, Legendarna legenda. Nietzsche Résumé [pdf]
 • Dawid Misztal, Impresje Hume'owskie, czyli o antycypacjach nietzscheanizmu Résumé [pdf]
 • Maria Kostyszak, Co znaczy myśleć? – wariacje Nietzscheańskie i Heideggerowskie Résumé [pdf]
 • Tomasz Turowski, O prawdzie i kłamstwie w perspektywie hermeneutycznej. Filozofia hermeneutyczna Fryderyka Nietzschego Résumé [pdf]
 • Maciej Magoński, Fryderyk Nietzsche i zagadnienie przekroczenia metafizyki - aspekty logiczne i egzystencjalne Résumé [pdf]
 • Henryk Benisz, Wieczne powroty wieczności według Nietzschego. Dionizyjskie wizje Résumé [pdf]
 • Stanisław Gromadzki, Nietzsche – mantra wieczności (Wokół książki Krzysztofa Michalskiego „Płomień wieczności”) Résumé [pdf]
 • Andrzej Czerkawski, Nietzsche – filozofia religii Résumé [pdf]
 • Tymoteusz Słowiński, Nowożytna wola mocy: historia pewnej podmiotowości Résumé [pdf]
 • Mateusz Janik, Nietzscheańska droga oporu – w stronę ontologii politycznej Résumé [pdf]
 • Paweł Klimek, Europa w oku Nietzschego. O szkodliwości historii dla życia Résumé [pdf]
 • Stanisław Łojek, O równości, demokracji i resentymencie Résumé [pdf]
 • Mateusz Falkowski, Mały traktat o Nietzschem i polityce Résumé [pdf]
 • Jacek Dobrowolski, Racjonalizm irracjonalizmu, czyli nadracjonalizm. Nietzscheańska myśl o głupocie, zdaniem Deleuze'a Résumé [pdf]
 • Agata Janaszczyk, Nie-specyficzna teoria poznania F.W. Nietzschego Résumé [pdf]
 • Paweł Korobczak, Poza dobrem i złem, czyli gdzie? Résumé [pdf]
 • Krzysztof Kędziora, Czy teoria resentymentu to „zmyślny trik”? Résumé [pdf]
 • Andrzej Kucner, Nietzscheański nihilizm jako namysł nad logiką dziejów Résumé [pdf]
 • Bogdan Banasiak, Nietzscheański Nadczłowiek – dylematy i aporie Résumé [pdf]
 • Paweł Pieniążek, Nietzsche a dekadencja – dylematy nowoczesności Résumé [pdf]

oraz komunikaty:

 • Jakub Wroński, nt. pracy doktorskiej Tworzenie i czas w filozofii Fryderyka Nietzschego Résumé [pdf]
 • Marta Kopij, nt. przekładu Nachlass Nietzschego Résumé [pdf]
 • Jarosław Błahy, Anatomia perwersyjnej paranoi. Szatan urojony Résumé [pdf]
 • Ireneusz Witek, Koło Witruwiusza – rozważania filozoficzno-erotyczne Résumé [pdf]

Imprezie towarzyszyły:

 • wystawa fotografii pt. MikroEuropa, autorstwa Krzysztofa Jóźwiaka (absolwenta filozofii UŁ)
 • wykład-pogadanka dla uczniów gimnazjum w Lewinie pt. Zachęta do filozofii, autorstwa Marcina Bogusławskiego (studenta V r. filozofii UŁ)
 • słowo wstępne: Nie bójmy się filozofii, Bogdana Banasiaka (UŁ)
 • wycieczki w góry polskie i czeskie, a także wizyta w buddyjskim klasztorze Khordong Dhropan Ling w pobliskim Darnkowie
 • sprzedaż kilku tytułów książkowych oraz czasopism w cenach promocyjnych
 • oraz przygotowany przez Andrzeja Staronia wieczór doznań kulinarnych