FF

Lista gości będzie aktualizowana w miarę napływania zgłoszeń:


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
prof. Irena Betko
prof. Aleksaner Bielecki
prof. Krzysztof Kościuszko
prof. Artur Milian
prof. Alina Naruszewicz-Duchlińska
prof. Lech Ostasz
prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko
dr hab. Andrzej Kucner
dr Jadwiga Błahut-Prusik
dr Marek Jawor
dr Grzegorz Pacewicz
dr Danuta Słaba
dr Jarosław Strzelecki
dr Alicja Tupieka-Buszmak
dr Piotr Wasyluk
mgr Włodzimierz Chołostiakow
mgr Joanna M. Cichocka
mgr Piotr Gąsowski
mgr Krzysztof Piątek
mgr Ewa Wankiewicz
mgr Ewa Zuba
lic. Adrian Klonowski
lic. Zbigniew Kociela
lic. Igor Persjanow
lic. Michał Szczepankiewicz
Agnieszka Antkowiak
Stanisław Dubowik
Małgorzata Górska
Emilia Kitłowska
Adam Młynarczyk
Łukasz Młynarczyk
Przemysław Mrozowski
Andrzej Mróz
Jakub Ptak
Krzysztof Włodarski

Uniwersytet Łódzki:
prof. Bogdan Banasiak
prof. Piotr Łukowski
prof. Krzysztof Matuszewski
prof. Paweł Pieniążek
dr Aleksander Gemel
dr Bartosz Żukowski
mgr Marcin Maria Bogusławski
mgr Łukasz Łukowski
mgr Zuzanna Markiewicz

Uniwersytet Gdański:
prof. Aleksandra Pawliszyn
dr Piotr Koprowski
mgr Robert Dolewski Robert
mgr Błażej Malewicki
mgr Oskar Smoczyński
mgr Sergiusz Staszak

Uniwersytet Jagielloński:
dr hab. Kryzsytof Guczalski
dr hab. Joanna Hańderek
mgr Jan Piotr Cieślak
mgr Karolina Feć
lic. Kamila Kulesza
Maciej Dalkowski

UMFCh w Warszawie:
prof. Tadeusz Kobierzycki
dr Leszek Lorent
mgr Marta Dziewianowska-Pachowska
mgr Marcin Kania

UMK w Toruniu:
prof. Adam Grzeliński
dr Marta Szymańska-Lewoszewska
dr Krzysztof Wawrzonkowski
dr Grażyna Zielińska
mgr Anna Dwojnych
mgr Marcin Pełka
mgr Adrian Stelmaszyk

Uniwersytet Wrocławski:
prof. Maria Kostyszak
mgr Tomasz Matkowski
mgr Karolina Zabokrzycka

UAM w Poznaniu:
dr Ewa Schreiber
mgr Bogdan Halicki
mgr Małgorzata Rećko

Gdański Uniwersytet Medyczny:
dr Agata Janaszczyk

KUL w Lublinie:
mgr Maria Pleskaczyńska

UMCS w Lublinie:
prof. Janusz Jusiak

Uniwersytet Rzeszowski:
mgr Natalia Gryń

Uniwersytet Warszawski:
mgr Iwona Młoźniak

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
mgr Renata Trela

Akademia Muzyczna w Krakowie:
Natalia Kuźmicka

Politechnika Wrocławska:
dr Jan Wadowski

Politechnika Częstochowska
dr Mirosław Harciarek

Bez afiliacji:
dr Jakub Wroński
mgr Jan Michalski (Galeria "Zderzak")
Andrzej Misiura

Ostry Zespół Mózgowy (Gdańsk-Gdynia-Sopot):
prof. UG, dr hab. Aleksandra "Akademicka Perwersja" Pawliszyn,
mgr Robert "Dudas" Dolewski,mgr Błażej "Błajo" Malewicki,
mgr Błażej "Błajo" Malewicki,
mgr Oskar "Smok-u" Smoczyński,
mgr Sergiusz "DJ SRG" Staszak:
z programem pt. Alchemia słowa autentycznego - rap


Le Penseur

Auguste Rodin - „Le Penseur”