FF

Edycja "6" - 10-13 września 2013 r.
pt.
- „Śmierć Boga”: źródła i współczesność (10-12.09.)
- Historia w granicach i poza granicami sensu (11.09.)
- Instrumentalizm i anarchizm w nauce (12.09.)


Edycja "6" "Festiwalu Filozofii" odbyła się w dniach 10-13 września 2013 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1 (lista gości [pdf]).

Organizator
UWM
IF UWM
Partnerzy
Miejski Ośrodek Kultury Schronisko dla Zwierząt
Intergender
Margines
Stary Zaułek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Centrum Polsko-Francuskie Ti się movie
Jedzenie zamiast bomb
Patronat medialny
Radio Olsztyn

TVP Olsztyn

Gazeta Olsztyńska

UWM fm Dobra jakość

PROGRAM FESTIWALU FILOZOFII

9 września 2013 - poniedziałek

Przyjazd gości w godzinach popołudniowych. Rejestracja i zakwaterowanie w DS 8, ul. Kanafojskiego 14, Olsztyn-Kortowo.
Kampus uniwersytecki: http://www.uwm.edu.pl/artykul/275/mapa-kortowa.html
DS 8: http://www.zak.olsztyn.pl/a08.htm
W tym dniu Biuro Festiwalu Filozofii zostanie zorganizowane w DS 8 na parterze w godzinach 16.00-20.00. Biuro potwierdza delegacje, wydaje talony na posiłki, przekazuje bieżące informacje organizacyjne. W pozostałe dni (wtorek-piątek) Biuro Festiwalu Filozofii będzie się znajdować w miejscu obrad (Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. Obitza 1, sala 14) i będzie czynne w godzinach obrad.
Dojazd do Kortowa:
Z dworca PKP Olsztyn Zachodni — taksówki.
Z dworców PKP Olsztyn Główny/PKS – taksówki, autobusy komunikacji miejskiej nr 3, 22 i 28 do przystanków przy ul. Dybowskiego (przystanek przy Centrum Konferencyjnym) lub ul. Warszawskiej (przystanki: uniwersytet-Prawocheńskiego lub uniwersytet-stadion).
Schemat linii komunikacji miejskiej w Olsztynie:
http://mpkolsztyn.pl/dokumenty/Zmiany/schemat.pdf
Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Olsztynie: http://www.zdzit.olsztyn.eu
Tel. kontaktowe: 502 062 567 Katarzyna Ossowska, 508 333 882 Andrzej Kucner.
- 19.00-20.00 — kolacja, stołówka akademicka „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4 (talony na posiłki do odbioru w Biurze FF, DS 8, ul. Kanafojskiego 14 w godz. 16.00-20.00)

10 września 2013 - wtorek

- 8.30-9.30 — śniadanie, stołówka akademicka „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, Aula im. Marii i Georga Dietrichów
OTWARCIE VI FESTIWALU FILOZOFII I OBRADY PLENARNE
- 10.00-10.30 — Otwarcie VI Festiwalu Filozofii, przewodniczenie: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
- JM Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard Górecki
- Dziekan WH UWM, prof. dr hab. Andrzej Szmyt
- Dyrektor IF UWM, prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
- prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ), pomysłodawca i organizator wcześniejszych edycji Festiwalu Filozofii

WYKŁADY PLENARNE, aula teatralna
Przewodniczenie: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
- 10.30-11.15 — prof. dr hab. Joanna Hańderek (UJ), Śmierć boga raz jeszcze. Mity i kontrowersje
- 11.15-12.00 — dr hab. Piotr Bartula (UJ), Przypływy i odpływy ideologii
- 12.00-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.50 — przerwa kawowa, sala 14

OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Nietzsche i śmierć Boga
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Kleszcz
- 12.50-13.10 — dr hab. Henryk Benisz (UO), Zalążki nietzscheańskiej idei „śmierci Boga” w filozofii Schopenhauera
- 13.10-13.30 — dr Marcin Polak, Śmierć Boga i lęk
- 13.30-13.50 — mgr Agnieszka Bloch (UO), Paradoks Boga na krzyżu – Fryderyka Nietzschego krytyka chrześcijańskiego pojęcia Boga
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — dr Małgorzata Mrówka (UWM), Śmierć Boga w kontekście rozważań o odpowiedzialności
- 14.40-15.00 — mgr Paweł Murzicz (UWr), Śmierć Boga i narodziny "istoty techniki". Tako rzecze Heidegger..., a po nim Foucault
- 15.00-15.15 — dyskusja

Sekcja II, aula 31
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Śmierć Boga a problem współczesnej duchowości
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski
- 12.50-13.10 — dr Katarzyna Guczalska (UE w Krakowie), "Śmierć Boga". O agonii i zmartwychwstaniu ducha
- 13.10-13.30 — dr Karol Jasiński (UWM), Problem "śmierci Boga" w myśli Martina Bubera
- 13.30-13.50 — mgr Piotr Gąsowski (UWM), Śmierć boga a potrzeba duchowości. Zjawisko duchowości ateistycznej
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — mgr Jerzy Bytniewski (UŁ), Figura Boga w myśli Carla Gustava Junga
- 14.40-15.00 — mgr Paweł Grzesik (UO), Ateizm u Sartre’a. Dlaczego Bóg nie może istnieć?
- 15.00-15.15 — dyskusja

Sekcja III, aula 37
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Idea śmierci Boga w dziejach filozofii
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Banasiak
- 12.50-13.10 — prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ), Śmierć miłości i miłość śmierci: romantyczna ruina boskości
- 13.10-13.30 — mgr Artur Lewandowski (UŁ), Nowoczesność i zanikanie bogów. Obrazy „śmierci Boga” w tradycji romantycznej
- 13.30-13.50 — dr Andrzej Kucner (UWM), Ilu bogów umarło? Historyczne i współczesne znaczenie motywu śmierci Boga?
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — mgr Natalia Adamska (UJ), Bóg śmierci i człowiek. Refleksje moralno-estetyczne nad mangą Death Note
- 14.40-15.00 — mgr Tymoteusz Onyszkiewicz (UW), Jakiego Boga uśmiercili naturaliści? Lukrecjusz, La Mettrie, Feuerbach i negacja transcendentnej "istoty najwyższej"
- 15.00-15.15 — dyskusja
- 15.00-16.00 — obiad, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
- 19.00-20.00 — kolacja, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4

PROGRAM MIEJSKI
- 16.00-18.00 — Uwolnij książki. Wymiana książek o tematyce filozoficznej. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) /w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 17.00-18.00 — Podróż filozoficzna dla dzieci pt. Bleu, ou les 9 vies de Jurij Igorowicz Romanov (Niebieski lub 9 żywotów Jurija Igorowicza Romanova) w wykonaniu Anais Fleur (Olsztyn-Paryż). Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13).
- 18.30-20.00 — Między post- a trans-humanizmem. Wystawa grupy artystycznej Fałdy (Olsztyn). Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) /w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)

11 września 2013 - środa

- 8.30-9.30 — śniadanie, stołówka akademicka „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, aula 30
WYKŁADY PLENARNE
HISTORIA W GRANICACH I POZA GRANICAMI SENSU
Przewodniczący: dr hab. Piotr Bartula
- 10.00-10.45 — prof. dr hab. Leszek Kleszcz (UWr), Czy "zmierzch Zachodu?"
- 10.45-11.00 — dyskusja
- 11.00-11.10 — przerwa

OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
HISTORIA W GRANICACH I POZA GRANICAMI SENSU
Przewodniczący: dr Wojciech Kruszelnicki
- 11.10-11.30 — prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski (UWM), Na zgliszczach Piątego Imperium. Portugalska historiozofia XXI w. wobec kryzysu narodowej i społecznej imaginacji
- 11.30-11.50 — dr Paweł Korobczak (UWr), Sens granic historii. O pożytkach i szkodliwości czasu dla historii w nieustającym odniesieniu do Bycia i czasu Martina Heideggera
- 11.50-12.10 — dr Anna Tomkowska (UWr), Modelowanie historii filozofii
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.50 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.50-13.10 — dr Marta Baranowska (UMK), Historia jako eksperyment myślowy. Spacer Jana Jakuba Rousseau poza granice cywilizacji
- 13.10-13.30 — dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (UAM), Pamięć jako ethos nowoczesności
- 13.30-13.50 — Jan Michalski (Kraków), "Objaśnianie dziejów"
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — mgr Agata Piórkowska (UWM), Sens i celowość dziejów. Johanna Gustava Droysena wizja historyki
- 14.40-15.00 — mgr Włodzimierz Chołostiakow (UWM), Sztuka uprawiania historii a historia sztuki. Refleksje na temat Robina George'a Collingwooda tez o historii i sztuce
- 15.00-15.15 — dyskusja

Sekcja II, aula 31
HISTORIA W GRANICACH I POZA GRANICAMI SENSU
Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Benisz
- 11.10-11.30 — prof. dr hab. Adam Karpiński (UG), N. A. Bierdiajewa sens twórczości jako sens historii
- 11.30-11.50 — prof. dr hab. Ilias Wrazas (UWr), Kenoza i ironia w wizji historii Konstandinosa Kawafisa
- 11.50-12.10 — mgr Milena Jakubiak (USz), Naturalna historia religii według Hume'a
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.50 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.50-13.10 — dr Krzysztof Szatrawski (UWM), Kultura jako proces i jako narracja
- 13.10-13.30 — mgr Marcin Pełka (UMK), Sens historii w polskiej filozofii dziejów
- 13.30-13.45 — dyskusja
- 13.45-13.55 — przerwa
- 13.55-14.15 — mgr Monika Murawska (UŁ), Wieczny powrót w kinie, czyli dlaczego filmowcy powinni studiować filozofię?
- 14.15-14.35 — mgr Krzysztof Sawczuk (UWM), Islamizacja Europy oczami Heraklita, czyli czy wszystko idzie zgodnie z planem?
- 14.35-14.50 — dyskusja

Sekcja III, aula 37
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Społeczne, polityczne i religijne aspekty idei śmierci Boga i ateizmu
Przewodniczący: dr Michał Kruszelnicki
- 11.10-11.30 — dr Jan Wadowski (PWr), Wiara i indyferentyzm w nomadyczno-informacyjnym świecie "zmarłego Boga"
- 11.30-11.50 — dr Piotr Koprowski (UG), Mistyka alternatywą dla "śmierci Boga"? W kręgu myśli Janusza Pasierba
- 11.50-12.10 — mgr Maciej Kasprzyk (UWM), Nietzscheańska idea Śmierci Boga a terroryzm
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.50 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.50-13.10 — mgr Łukasz Rządzik (UJ), Albert Camus wobec wojny w Algierii. O paradygmacie granicy
- 13.10-13.30 — mgr Emilia Konwerska (UWM), Umarł Bóg, niech żyje Bóg! Kilka uwag o lewicy i postsekularyzmie
- 13.30-13.50 — mgr Łukasz Mirocha (UMK), Religia dziś. Czy tylko sekularyzm i fundamentalizm?
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — dr Dorota Sepczyńska (UWM), Neutralność światopoglądowa liberalnej demokracji a ateizm
- 14.40-15.00 — mgr Magdalena Uzarewicz (UWM), Bóg umiera w społeczeństwach pluralistycznych
- 15.00-15.15 — dyskusja
- 15.00-16.00 — obiad, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
- 19.00-20.00 — kolacja, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4

PROGRAM MIEJSKI
- 11.00-12.00 — Logika dla początkujących. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 12.00-13.00 — Filozoficzna żywa biblioteka. Żywe książki to ludzie, z którymi możesz porozmawiać o filozofii. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 16.00-18.00 — Uwolnij książki. Wymiana książek o tematyce filozoficznej. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 16.30-17.30 — Audiozofia. Filozoficzna ingerencja InterGender (Olsztyn) w przestrzeń miejską. Miejsce: Olsztyn
- 17.30-18.30 — Nie bójmy się Hegla! Wykład dr Katarzyny Guczalskiej (Kraków), znawczyni filozofii niemieckiej (przede wszystkim G. W. F. Hegla), tłumaczki W. Welscha. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 18.45-19.15 — Audiozofia. Filozoficzna ingerencja InterGender (Olsztyn) w przestrzeń miejską. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 19.30-21.00 — Olsztyńscy literaci o filozofii: Tamara Bołdak-Janowska, Kazimierz Brakoniecki, Włodzimierz Kowalewski, Jacek Sobota, Mariusz Sieniewicz. Prowadzenie: Emila Konwerska. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)

12 września 2013 - czwartek

- 8.30-9.30 - śniadanie, stołówka akademicka „Kwadrans”, ul. Prawocheńskiego 4
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, aula 30
WYKŁADY PLENARNE
Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Bielecki (UWM)
- 10.00-10.45 — dr Michał Kruszelnicki, dr Wojciech Kruszelnicki (DSW), Mała apokalipsa. Triumf nowego instrumentalizmu w polskim szkolnictwie wyższym
- 10.45-11.00 — dyskusja
- 11.00-11.10 — przerwa

OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
INSTRUMENTALIZM I ANARCHIZM W NAUCE
Przewodniczący: dr Andrzej Kucner
- 11.10-11.30 — prof. dr hab. Aleksander Bielecki (UWM), Świadome zastosowanie anarchizmu metodologicznego na czas tworzenia
- 11.30-11.50 — prof. dr hab. Piotr Łukowski (UŁ), Myślenie stereotypowe, jako logiczna konieczność
- 11.50-12.10 — dr Robert Boroch (UW), Teoria czy Super-hipoteza? – rzecz o memetyce w polskim dyskursie akademickim
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.45 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.45-13.05 — mgr Renata Trela, dr Grzegorz Trela (UP im. KEN w Krakowie), Anarchizm, (nadmierna) swoboda i konsekwencje tychże, czyli Stefana Amsterdamskiego filozofia umiaru
- 13.05-13.25 — dr Jarosław Strzelecki (UWM), Od instrumentalizmu do informatyzmu
- 13.25-13.45 — dr Bartosz Żukowski (UŁ), Semantyczne aspekty instrumentalistycznych koncepcji rozwoju nauki
- 13.45-14.05 — dyskusja
- 14.05-14.10 — przerwa
- 14.10-14.30 — dr Aleksander Gemel (UŁ), Problem struktury i statusu semantycznego naukowej kategoryzacji zjawisk skalarnych, na przykładzie spektrum barw
- 14.30-14.50 — mgr Katarzyna Ossowska (UWM), Konwencjonalizm – między instrumentalizmem a anarchizmem
- 14.50-15.10 - mgr Adrian Stelmaszyk (UMK), Ciekawość jako przywara – problem wiedzy zakazanej
- 15.10-15.30 — dyskusja

Sekcja II, aula 31
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Motyw śmierci Boga w literaturze i sztuce
Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Pieniążek
- 11.10-11.30 — dr hab. Maria Kostyszak (UWr), Tworzyć czy rodzić świętość? – kilka uwag na marginesie filozofii F. Nietzschego i L. Irigaray
- 11.30-11.50 — dr Aleksandra Drzał-Sierocka (SWPS w Warszawie) - Dyskursywny minimalizm kartofla vs fajerwerki dla melancholika. O dwóch filmowych końcach świata bez (mimo) boga
- 11.50-12.10 — dr Grzegorz Pacewicz (UWM), Bohaterowie Dostojewskiego o Bogu i jego istnieniu
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30-12.50 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.50-13.10 — prof. dr hab. Jacek Szerszenowicz (AM w Łodzi), Zmierzch bogów - teologiczne aspekty twórczości Ryszarda Wagnera i Aleksandra Skriabina
- 13.10-13.30 — prof. dr hab. Irena Betko (UWM), Średniowieczno-"atropozoficzna" a renesansowo-humanistyczna koncepcja osobowości w utworach poetyckich Hryhorija Skoworody i Ivana Franko
- 13.30-13.50 — mgr Zuzanna Markiewicz (UŁ), Teodycea Huysmansa - estetyczny wymiar śmierci Boga
- 13.50-14.10 — dyskusja
- 14.10-14.20 — przerwa
- 14.20-14.40 — dr Jacek Sobota (UWM), Bóg podmieniony. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku
- 14.40-15.00 — mgr Łukasz Kamiński (UWM), Milczenie i śmierć Boga w filmie i serialach
- 15.00-15.15 — dyskusja

Sekcja III, sala 37
ŚMIERĆ BOGA — ŹRÓDŁA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Idea śmierci Boga w filozofii współczesnej
Przewodniczący: prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
- 11.10-11.30 — prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski (UŁ), Cioran - egzystencja po "śmierci Boga"
- 11.30-11.50 — dr Malwina Rolka (UŚl), W świecie cieni Boga, czyli o bezdrożach współczesnych mitów
- 11.50-12.10 — mgr Natalia Rososińska-Kozub (UMK), Tęsknota Emila Ciorana za (Nie)Istniejącym
- 12.10-12.30 — dyskusja
- 12.30–12.50 — przerwa kawowa, sala 14
- 12.50-13.10 — dr Tomasz Załuski (UŁ), Samodekonstrukcja chrześcijaństwa
- 13.10-13.30 — mgr Andrzej Serafin (UJ), Heidegger poganin
- 13.30-13.50 — mgr Małgorzata Rećko (UW), "Śmierć Boga" i "odrodzenie" jako szkic kondycji ludzkiej tożsamości na mapie filozofii Leszka Kołakowskiego
- 13.50-14.00 — dyskusja
- 14.00-14.10 — przerwa
- 14.10-14.30 — mgr Anna Strzyżewska (UWM), Od programowego ateizmu do fenomenologii Boga – problem wiary w filozofii Husserla
- 14.30-14.50 — mgr Andrzej Poterała (UWM), Nowoczesność jako anty-kartezjanizm. Refleksja nad podmiotem
- 14.50-15.10 — mgr Krzysztof Piątek (UWM), Ponowoczesne losy Boga
- 15.10-15.30 — dyskusja
- 15.00-16.00 — obiad, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
- 19.00-20.00 — kolacja, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4

PROGRAM MIEJSKI
- 11.00-12.00 — Logika dla początkujących. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 12.00-13.00 — Filozoficzna żywa biblioteka. Żywe książki to ludzie, z którymi możesz porozmawiać o filozofii. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 16.00-18.00 — Uwolnij książki. Wymiana książek o tematyce filozoficznej. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 17.00-18.00 — Czytanki z filozofii: Ortega y Gasset Bunt mas, reżyseria Piotr Waligórski, w wykonaniu Sceny Margines Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 18.30-19.30 — Wegańska kolacja. Przynieś własne danie lub jedz cudze i wrzuć coś do puszki. Organizator: Food Not Bombs. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)
- 19.30-21.30 — Pokaz filmu i dyskusja (Ostatni człowiek na ziemi (1964), reż. Ubaldo Ragona, Sidney Salkow. Organizator: Tu się movie (Olsztyn). Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)

13 września 2013 - piątek

- 8.30-9.30 - śniadanie, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
WYKŁADY PLENARNE
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, aula teatralna
MIĘDZY ŚMIERCIĄ A ŻYCIEM — TRANSPLANTACJE
- 9.45-12.00 — PANEL DYSKUSYJNY EKSPERTÓW
Prowadząca: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM)
- prof. dr hab. Tomasz Stompór (UWM), Etyka przeszczepiania narządów - paradoksy i wyzwania
- lek. med. Iwona Podlińska (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie), Ewolucja koncepcji śmierci mózgu
- ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM), Wielkoduszny dar. Etyka chrześcijańska wobec zagadnienia przeszczepów
- dr Dariusz Liszewski (UWM), Kryterium śmierci mózgowej - problem czy rozwiązanie?
- dyskusja
12.00-12.20 — przerwa kawowa, sala 14
WYKŁADY PLENARNE
ul. Obitza 1, aula teatralna
Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ)
- 12.20-13.05 — prof. dr hab. Jacek Breczko (UM w Białymstoku), Sekularyzacja i "zapomnienie o śmierci" a kryzys kultury europejskiej
- 13.05-13.50 — prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (UMCS), Powrót Boga. Mistyka pustelnika Jano
- 13.50-14.20 — dyskusja
- 14.20-14.50 — prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM), prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ), Komentarz, podsumowanie i zamknięcie VI Festiwalu Filozofii
- 15.00-16.00 — obiad, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
- 19.00-20.00 — kolacja, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4

PROGRAM MIEJSKI
- 11.00-12.00 — Logika dla początkujących. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 12.00-13.00 — Filozoficzna żywa biblioteka. Żywe książki to ludzie, z którymi możesz porozmawiać o filozofii. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 16.00-18.00 — Uwolnij książki. Wymiana książek o tematyce filozoficznej. Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewi-czówny 8)
- 17.00-18.00 — Czytanki z filozofii: Friedrich Nietzsche Antychrześcijanin, reżyseria Maciej Mydlak, w wykonaniu Sceny Margines Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Miejsce: Spichlerz MOK (ul. Piastowska 13)
- 18.30-noc — Przyśpiewki i potańcówka: reggae – Gorzki aka Rasbinx (Olsztyn), grecki folk i poezja śpiewana – Ilias Wrazas, podkłady muzyczne pod tańce – dj Leśniak (Olsztyn) Miejsce: Ulica Filozofii (róg ulic Rodziewiczówny i Chrobrego) / w razie niepogody Stary Zaułek (ul. Marii Rodziewiczówny 8)

14 września 2013 - sobota

- 8.30-9.30 - śniadanie, stołówka akademicka "Kwadrans", ul. Prawocheńskiego 4
- w godzinach południowych - wyjazd gości