FF

Edycja "5" - 3-8 września 2012 r.
pt.
Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm
- kultura wyczerpania?


Edycja "5" "Festiwalu Filozofii" - pt. Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania? - odbyła się w dniach 3-8 września 2012 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1 (lista gości [pdf]).


Program Festiwalu Filozofii


3 września 2012 (poniedziałek)

FILOZOFIA NIE BOLI
Wystawa zbiorowa fotografii konkursowej
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
15.00-17.00 - SONDA ULICZNA
Agora. Z czym kojarzysz pojęcia pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm?
Miejsce: olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne i starówka
Organizator: studenckie Koło Inicjatyw Filozoficznych przy Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie
16.00-18.00 - MĄDROŚĆ ZA 5 ZŁOTYCH
Kiermasz książek filozoficznych darowanych przez uczestników Festiwalu Filozofii, pracowników i studentów Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie. Uzyskane środki będą przekazane Schronisku dla zwierząt w Olsztynie.
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul. Rodziewiczówny i Chrobrego)
18.00-19.00 - FILOZOFIA NIE BOLI
Wernisaż wystawy fotografii
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
Organizator: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
19.00-19.40 - CZYTANKI Z FILOZOFII
Max Stirner, Jedyny i jego własność
Reżyseria: Andrzej Majczak
Miejsce: Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13
Organizator: Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza
- 19.00-20.00 - kolacja
20.20-20.45 - MANIFEST NIHILIZMU TRANSCENDENTALNEGO
VILGOĆ - Sebastian Harmazy, Andrzej Mazur (Wrocław)
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8

4 września 2012 (wtorek)

- 8.30-9.30 - śniadanie
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, Aula Dietrichów
OBRADY PLENARNE
10.30-11.00 - Otwarcie 5 Festiwalu Filozofii
JM Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard Górecki
Dziekan WH UWM, prof. dr hab. Andrzej Szmyt
Dyrektor IF UWM, prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ), pomysłodawca i organizator wcześniejszych edycji FF
Przedstawiciel sponsora konferencji Energa
WYKŁADY PLENARNE
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ)
- 11.00-12.00 - prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (UMCS w Lublinie), Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury
- 12.00-12.30 - dyskusja
- 12.30-12.50 - przerwa kawowa
OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
FILOZOFICZNE I RELIGIJENE ASPEKTY SCEPTYCYZMU
Przewodniczący:
- 12.50-13.10 - prof. dr hab. Leszek Kleszcz (UWr), Hermeneutyka i sceptycyzm
- 13.10-13.30 - mgr Włodzimierz Chołostiakow (UWM w Olsztynie), Religie bez bogów, bogowie bez religii. Sceptycyzm religijny, pobożność i zabobon w myśli Platona, Ludwika Wittgensteina, Robina George'a Collingwooda i Kurta Vonneguta
- 13.30-13.50 - dr Maciej Dombrowski (UWr), Złożoność a sceptycyzm poznawczy
- 13.50-14.10 - dyskusja
- 14.10-14.15 - przerwa
- 14.15-14.35 - dr Jakub Gomułka (UP im. JP II w Krakowie), Sceptycyzm semantyczny a filozofia religii, czyli znaczenie słowa "Bóg" w świetle argumentu przeciw językowi prywatnemu
- 14.35-14.55 - dr Jowita Guja (AGH w Krakowie), Soteriologia sceptycyzmu. Wizja areligijnego człowieczeństwa we współczesnych stanowiskach ateistycznych
- 14.55-15.15 - dyskusja
Sekcja II, aula 31
SCHOPENHAUER I PESYMIZM
Przewodniczący:
- 12.50-13.10 - prof. dr hab. Henryk Benisz (UO), Metafizyczna zasadność pesymizmu i nihilizmu według Schopenhauera
- 13.10-13.30 - mgr Milena Marciniak (UMK w Toruniu), Czy "czarny pesymizm" może być optymizmem? - rozważania wokół konsekwencji Schopenhauerowskiej antropologii
- 13.30-13.50 - dyskusja
- 13.50-14.00 - przerwa
- 14.00-14.20 - Tymoteusz Onyszkiewicz (UW), Pesymistyczna wizja immanencji i prawda prowadząca do wolności - duch gnostycki w filozofii Schopenhauera i Bierdiajewa
- 14.20-14.40 - mgr Michał Dobrzański (UW), Pesymizm Arthura Schopenhauera jako "zgoda na świat"
- 14.40-15.00 - dyskusja
Sekcja III, aula 37
KRYZYS, KULTURA WYCZERPANIA - KONTEKSTY FILOZOFICZNE I LITERACKIE
Przewodniczący: dr Andrzej Kucner (UWM w Olsztynie)
- 12.50-13.10 - mgr Andrzej Poterała (UWM w Olsztynie), Kultura na wyczerpaniu czy w pełni rozwoju? Problem kondycji kultury w obliczu jej umasowienia
- 13.10-13.30 - lic. Alicja Kłyszejko (UWM w Olsztynie), Bezsilność "kultur wyczerpania" wobec kryzysu kulturowego
- 13.30-13.50 - mgr Anna Szklarska (UJ), Człowiek w kulturze współczesnej w ujęciu Giorgio Agambena
- 13.50-14.05 - dyskusja
- 14.05-14.10 - przerwa
- 14.10-14.30 - mgr Michał Rydlewski (UMK w Toruniu), Zwrot ku rzeczom i doświadczeniu w humanistyce i sztuce jako wyraz poszukiwania rzeczywistości w kulturze "utraconej niewinności"
- 14.30-14.50 - mgr Joanna Gellera, dr Marek Zagajewski (WSH TWP w Szczecinie), Filozofia w kryzysie - kryzys filozofii
- 14.50-15.10 - dyskusja
- 15.00-16.00 - obiad
FILOZOFIA NIE BOLI
Wystawa zbiorowa fotografii konkursowej
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
15.00-17.00 - SONDA ULICZNA
Agora. Z czym kojarzysz pojęcia pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm?
Miejsce: olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne i starówka
Organizator: studenckie Koło Inicjatyw Filozoficznych przy Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie
16.00-18.00 - MĄDROŚĆ ZA 5 ZŁOTYCH
Kiermasz książek filozoficznych
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul.Rodziewiczówny i Chrobrego)
17.00-19.00 - GDZIE JEST GENDER? Gra miejska
Miejsce: starówka
Organizator: InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe przy Instytucie Filozofii UWM
- 19.00-20.00 - kolacja
20.00 - GRILL I OGNISKO
(dla uczestników Festiwalu Filozofii)
Miejsce: Przystań Kortowska, Kortowo, ul. Heweliusza 28

5 września 2012 (środa)

- 8.30-9.30 - śniadanie
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, Aula teatralna
OBRADY PLENARNE
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM w Olsztynie)
- 10.00-10.45 - prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski (UŁ), Thoreau - witalna abnegacja
- 10.45-11.00 - dyskusja
- 11.00-11.10 - przerwa
OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
"POSTYCZNE" KONTEKSTY KULTURY I FILOZOFII
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - mgr Monika Murawska (UŁ), Kultura wyczerpania wobec refleksji - konsekwencje dla tekstów kultury
- 11.30-11.50 - lic. Jerzy Bytniewski (UŁ), Postmodernistyczny sceptycyzm Odo Marquarda
- 11.50-12.10 - mgr Emilia Konwerska (UWM w Olsztynie), Sens waginoramy i seks jako symulakrum. Seksualność umierająca w filozofii Jeana Baudrillarda
- 12.10-12.30 - lic. Mariusz Leciej (UAM w Poznaniu), Czy forma racjonalności epoki klasycznej w interpretacji Michela Foucaulta rozumu urządzającego nowożytny wymiar pojęcia racji stanu jest monstrualnym ratio diaboli?
- 12.30-13.00 - dyskusja
- 13.00-13.10 - przerwa kawowa
- 13.10-13.30 - dr Bogna Choińska (AP w Słupsku), Poza zasadą przyjemności - perspektywa nietzscheańska we francuskim poststrukturalizmie
- 13.30-13.50 - Jakub Tercz (UW), Estetyczna interpretacja filmów Deruby w nawiązaniu do Lyotarda i Deleuze`a
- 13.50-14.10 - mgr Artur Lewandowski (UŁ), "Romantyczne" aspekty dekadentyzmu – ciągłość i zerwanie
- 14.10-14.30 - dr Jadwiga Błahut-Prusik (UWM), Nihilizm terrorystyczny, czyli o woli unicestwienia wszystkiego. (W świetle rozważań nad zagadnieniem bezpieczeństwa)
- 14.30-15.00 - dyskusja
Sekcja II, aula 31
NAUKOWE I EPISTEMOLOGICZNE ASPEKTY PROBLEMU WYCZERPANIA
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - prof. dr hab. Aleksander Bielecki, mgr Joanna Cichocka (UWM w Olsztynie), Periodyzacja biologii opisowej wyzwaniem do interpretacji kultury wyczerpania
- 11.30-11.50 - mgr Piotr Gąsowski (UWM w Olsztynie), Paradygmat materialistyczny jako jedna z przyczyn kryzysu postawy scjentystycznej
- 11.50-12.10 - dr Agata Janaszczyk (GUM), Medycyna w okowach, czyli co po sceptycyzmie i nihilizmie w medycynie
- 12.10-12.30 - dyskusja
- 12.30-12.45 - przerwa kawowa
NIETZSCHE I STIRNER
Przewodniczący:
- 12.45-13.05 - mgr Marcin Pełka (UMK w Toruniu), Dekadentyzm, nihilizm i pesymizm w poglądach F. W. Nietzschego
- 13.05-13.25 - lic. Maciej Łagodziński (UW), Wieczny powrót jako projekt etyczny
- 13.25-13.45 - Jędrzej Brzeziński (UW), Nietzsche i ogrom. O schodzeniu do wnętrza świata
- 13.45-14.05 - dyskusja
- 14.05-14.15 - przerwa
- 14.15-14.35 - lic. Andrzej Grzybowski (UW), Podmiot wobec nicości w myśli Maxa Stirnera
- 14.35-14.55 - Jan Michalski (Galeria Zderzak w Krakowie), O sytuacji bez wyjścia. Minister Józef Beck i jego słynna mowa
- 14.55-15.10 - dyskusja
Sekcja III, aula 37
SZTUKA I LITERATURA W CZASACH KRYZYSU I WYCZERPANIA
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - mgr Barbara Kazimierczak (UWM w Olsztynie), Adam Mickiewicz i Miguel de Unamuno. Filozofia "za miliony"
- 11.30-11.50 - mgr Piotr Przytuła (UWM w Olsztynie), Kino niezgody na empirię - kontestacja rzeczywistości i sceptycyzm poznawczy w filmach Christophera Nolana
- 11.50-12.10 - mgr Adrian Stelmaszyk (UMK w Toruniu), Czy Wagnerowska krytyka sztuki jest wciąż aktualną diagnozą kultury
- 12.10-12.40 - dyskusja
- 12.40-13.00 - przerwa kawowa
- 13.00-13.20 - mgr Justyna Gorzkowicz (KUL), Dekadentyzm dzisiaj? Oblicza świata we współczesnej sztuce polskiej
- 13.20-13.40 - mgr Justyna Banasiak (UWM w Olsztynie), Filozoficzne refleksje o wstręcie w sztuce współczesnej - schyłek czy kolejny etap kultury XXI wieku?
- 13.40-14.00 - dyskusja
- 14.00-14.05 - przerwa
- 14.05-14.25 - mgr Natalia Rososińska-Kozub (UMK w Toruniu), Kultura Zachodu jako kultura wyczerpania rozumu. Emila Ciorana pesymistyczna wizja kultury zachodnioeuropejskiej
- 14.25-14.45 - mgr Maciej Łokucijewski (UWM w Olsztynie), Czy sztuka może być remedium na współczesny kryzys wartości?
- 14.45-15.05 - dyskusja
- 15.00-16.00 - obiad
FILOZOFIA NIE BOLI
Wystawa zbiorowa fotografii konkursowej
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
16.00-18.00 - MĄDROŚĆ ZA 5 ZŁOTYCH
Kiermasz książek filozoficznych
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul.Rodziewiczówny i Chrobrego).
18.00-19.00 - PREZENTACJA WYNIKÓW SONDY
Agora. Z czym kojarzysz pojęcia pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm?
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
Organizator: Koło Inicjatyw Filozoficznych przy Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie
19.00-19.40 - CZYTANKI Z FILOZOFII
Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja
Reżyseria: Giovanny Castellanos
Miejsce: Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13
Organizator: Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza
- 19.00-20.00 - kolacja

6 września 2012 (czwartek)

- 8.30-9.30 - śniadanie
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, Aula teatralna
OBRADY PLENARNE
Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM w Olsztynie)
- 10.00-10.45 - prof. dr hab. Grażyna Żurkowska (URz), O potrzebie rebelii w filozofii
- 10.45-11.00 - dyskusja
- 11.00-11.10 - przerwa
OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
FILOZOFIA I LITERATURA WOBEC NIHILIZMU I NICOŚCI
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - mgr Olga Kłosiewicz (UW), Nihilizm jako liminalna faza kultury
- 11.30-11.50 - dr Marcin Czerwiński (UWr), Pola negacji i nihilizmu w literaturze nowoczesnej
- 11.50-12.10 - dr Grzegorz Pacewicz (UWM w Olsztynie), Dualizm bytu i wartości w argumentacji na rzecz nihilizmu aksjologicznego i przeciw niemu
- 12.10-12.30 - mgr Michał Janiak (UŁ), Nihilizm w filozofii egzystencji Karla Jaspersa
- 12.30-13.00 - dyskusja
- 13.00-13.10 - przerwa kawowa
- 13.10-13.30 - mgr Jakub Michalczenia (UWM w Olsztynie) Nihilizm a sprawa bólu. Uwagi do eseju Ernsta Jüngera O bólu
- 13.30-13.50 - dr Andrzej Kucner (UWM w Olsztynie), Jak możliwy jest nihilistyczny zwrot filozofii?
- 13.50-14.10 - dr Paweł Korobczak, (UWr), Źródło i początek - nic, jak okiem sięgnąć. Kilka słów na marginesie Heideggerowskiej koncepcji intencjonalności
- 14.10-14.30 - mgr Paweł Murzicz (UWr), Heideggerowska diagnoza współczesności
- 14.30-15.00 - dyskusja
Sekcja II, aula 31
DZIEJE, SPOŁECZEŃSTWO, MORALNOŚĆ I POLITYKA W REALIACH KRYZYSU I WYCZERPANIA
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - dr hab. Jacek Breczko (UM w Białymstoku), Niesprawiedliwość na fali społecznego oburzenia
- 11.30-11.50 - mgr Malwina Rolka (UŚ), Od oralności do posttypografii rozwój technologii słowa a perspektywy kultury wyczerpania
- 11.50-12.10 mgr Magdalena Fundament (Akademia Ignatinum w Krakowie), Idea zrównoważonego rozwoju - rzecz realna czy utopia?
- 12.10-12.30 - mgr Magdalena Uzarewicz (UWM w Olsztynie), Wyczerpanie patriarchatu. Bez pesymizmu, sceptycyzmu, nihilizmu i dekadentyzmu
- 12.10-12.40 - dyskusja
- 12.40-12.50 - przerwa kawowa
- 12.50-13.10 - mgr Agata Piórkowska (UWM w Olsztynie), Świat bez historii. Dziejowy pesymizm czy optymistyczna wizja przyszłości?
- 13.10-13.30 - dr Dorota Sepczyńska (UWM w Olsztynie), Leo Strauss - sceptycyzm jako korelat filozofii
- 13.30-13.50 - mgr Maciej Kostyra (UW), Cynizm jako współczesna postawa moralna
- 13.50-14.05 - dyskusja
- 14.05-14.10 - przerwa
- 14.10-14.30 - mgr Anna Dobies (UWM w Olsztynie), Pesymistyczny egzystencjalizm Sartre'a
- 14.30-14.50 - mgr Paulina Karbownik (UMK w Toruniu), Społeczeństwo na wyczerpaniu, czyli o rozpadzie wspólnoty (na przykładzie rodziny) pod wpływem procesu indywidualizacji
- 14.50-15.10 - dyskusja
Sekcja III, sala 119
RELIGIJNO-FILOZOFICZNE KONTEKSTY NIHILIZMU I PESYMIZMU
Przewodniczący:
- 11.10-11.30 - mgr Krzysztof Piątek (UWM w Olsztynie), Nihilizm, pesymizm i sceptycyzm wobec buddyjskiej doktryny pustki
- 11.30-11.50 - dr Danuta Słaba (UWM w Olsztynie), Wbrew pesymizmowi - buddyjska sztuka szczęścia
- 11.50-12.10 - mgr Anna Strzyżewska (UWM w Olsztynie), Gnostycyzm a nihilizm i egzystencjalizm - rzecz o nihilizmie starożytnym
- 12.10-12.30 - dyskusja
- 12.30-12.40 - przerwa
- 12.40-13.00 - lic. Łukasz Krajewski (UW), Dysfunkcja objawienia
- 13.00-13.20 - Dominika Gruntkowska (USz), mgr Oskar Szwabowski (Collegium Balticum w Szczecinie), Diabeł jako kultura wyparta
- 13.00-13.15 - dyskusja
- 13.15-13.25 - przerwa
EPISTEMOLOGICZNY PROBLEM MOŻLIWOŚCI POZNAWCZYCH
- 13.25-13.45 - mgr Katarzyna Ossowska (UWM w Olsztynie), Wieloznaczność, metafora, mętność - humanistyka wyczerpania?
- 13.45-14.05 - mgr Ignacy Szczeniowski (UW), Solipsyzm wczoraj i dziś. Aktualność radykalnie podmiotowych stanowisk epistemicznych
- 14.05-14.25 - dr Aleksander Gemel (UŁ), Gra i zabawa z nicością - ludyczne aspekty Nietzscheańskiego przezwyciężenia kryzysu kultury
- 14.25-14.55 - dyskusja
- 15.00-16.00 - obiad
FILOZOFIA NIE BOLI
Wystawa zbiorowa fotografii konkursowej
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
16.00-18.00 - MĄDROŚĆ ZA 5 ZŁOTYCH
Kiermasz książek filozoficznych
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul.Rodziewiczówny i Chrobrego)
18.00-19.30 - SONTAG: CAMP, FASCYNUJACY FASZYZM, CHOROBA. Akcja artystyczno-edukacyjna
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul. Rodziewiczówny i Chrobrego)
Organizator: InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe przy Instytucie Filozofii UWM
- 19.00-20.00 - kolacja
19.45-20.30 - FILOZOFICZNO-MUZYCZNY PERFORMANCE GRUPY WSZYSCYSPIĘCI (Gdańsk/Sopot)
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
20.30-21.15 - DEBATA NT. FILOZOFICZNA ENERGIA MUZYKI ULICY
Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Pawliszyn (UG)
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
Organizator: WszyscySpięci (Gdańsk/Sopot)

7 września 2012 (piątek)

- 8.30-9.30 - śniadanie
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, Aula teatralna
OBRADY PLENARNE
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM w Olsztynie)
- 10.00-10.45 - prof. dr hab. Krzysztof Szatrawski (UWM w Olsztynie), Tożsamość rozproszona i społeczna opresja w warunkach wyczerpującej się kultury
- 10.45-11.00 - dyskusja
- 11.00-11.10 - przerwa
- 11.10-11.55 - prof. dr hab. Piotr Bartula (UJ), Nowoczesna destrukcja powszechników
- 11.55-12.10 - dyskusja
- 12.10-12.20 - przerwa
- 12.20-13.05 - prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ), Rozpacz Baudelaire'a: zło nierozpoznane
- 13.05-13.20 - dyskusja
- 13.20 - prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ), Komentarz subiektywny, podsumowanie i zamknięcie 5 Festiwalu Filozofii
- 15.00-16.00 - obiad
FILOZOFIA NIE BOLI
Wystawa zbiorowa fotografii konkursowej
Miejsce: Stary Zaułek, ul. Rodziewiczówny 8
16.00-18.00 - MĄDROŚĆ ZA 5 ZŁOTYCH
Kiermasz książek filozoficznych
Miejsce: ul. Filozofii (róg ul.Rodziewiczówny i Chrobrego)
19.00-19.40 - CZYTANKI Z FILOZOFII
Emil Cioran, Na szczytach rozpaczy
Reżyseria: Jacek Jabrzyk
Miejsce: Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13
Organizator: Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza
- 19.00-20.00 - kolacja
20.00 - KONCERT ZESPOŁU DEFYING
Miejsce: Irish Pub Carpenter, ul. Stare Miasto 3

8 września 2012 (sobota)

- 8.30-9.30 - śniadanie
- w godzinach południowych - wyjazd gości