FF

Edycja „4” – 12-17.09.2011
pt.
Demokracja, tolerancja, oświecenie


Edycja „4” „Festiwalu Filozofii” - pt. Demokracja, tolerancja, oświecenie - odbyła się w dniach 12-17 września 2011 roku w Białymstoku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. St. Staszica, ul. Dojlidy Fabryczne 26, a zorganizowana została we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (lista gości [pdf]) plakat [pdf]

Konferencję otworzyli: prof. Jerzy Kopania (Rektor WSAP) / prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Dyrektor IF UWM) / prof. Bogdan Banasiak (Dyrektor FF)

Wykłady profesorskie:

- prof. Małgorzata Kowalska (UwB), Oświecenia życie po śmierci
- prof. Cezary Wodziński (PAN), O gościnności
- prof. Jerzy Kopania (WSAP), Kilka refleksji na temat kondycji filozofii

Wykłady panelowe:

- dr Jadwiga Błahut-Prusik (UWM), Wojna o liberalną demokrację, czyli o nieliberalnych skutkach naszych demokratycznych decyzji Résumé [pdf]
- mgr Bartłomiej Błesznowski (UW), Demokracja jako projekt i jako żywioł – kilka uwag o współczesnej filozofii polityki Résumé [pdf]
- mgr Oskar Szwabowski (US), Edukacja, neoliberalizm a problem demokracji Résumé [pdf]
- mgr Jacek Schodowski (PAN), Poza fantazją. Radykalna demokracja a etyka psychoanalizy Résumé [pdf]
- dr Jan Wadowski (PWr), Wartości demokratyczne w społeczeństwie sieci Résumé [pdf]
- dr Stanisław Łojek (UJ), Cóż po arystokracji w demokracji? Résumé [pdf]
- prof. Jadwiga Mizińska (UMCS w Lublinie), Demokracja i konformizm
- prof. Bogdan Banasiak (UŁ), Traktat i listy o (nie)tolerancji
- dr Mirosław Miniszewski (WSAP), Być i odczuwać - tolerancja i życzliwość jako współczucie rozszerzone Résumé [pdf]
- dr Rafał Wonicki (UW), Tolerancja a uniwersalna gościnność Résumé [pdf]
- prof. Andrzej L. Zachariasz (UR), Tolerancja czy dekalog? W kręgu boskich i ludzkich spraw... Résumé [pdf]
- prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM), Tolerancja jako wartość i antywartość Résumé [pdf]
- dr Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS), Dlaczego nie wyszliśmy z Oświecenia? Résumé [pdf]
- dr Ewa Janina Zgolińska (UP-H), Czy równość, równość znaczy – czyli Jeana Antoine'a Nicolasa Condorceta rozważania o równości Résumé [pdf]
- dr Paweł Bytniewski (UMCS), O demokracji w nauce Résumé [pdf]
- dr Piotr Wasyluk (UWM), Oświeceniowa idea postępu. Przedmiot wiary czy wiedzy? Résumé [pdf]
- dr Agata Janaszczyk (Gdański Uniwersytet Medyczny), XVIII-wieczna medycyna jako aplikacja oświeceniowego wzorca percepcyjnego Résumé [pdf]
- mgr Artur Lewandowski (UŁ), Symptomy kryzysu oświecenia: sentymentalizm, preromantyzm, irracjonalizm Résumé [pdf]
- dr Andrzej Kucner (UWM), Nihilistyczny wymiar filozofii oświeceniowej z perspektywy XVIII- i XIX-wiecznej filozofii życia Résumé [pdf]
- prof. Paweł Pieniążek (UŁ), Autentyzm i symulacja: Dialektyka oświecenia u Rousseau
- mgr Aleksander Gemel (UŁ), Oświecenie projekt niedokończony - Horkheimerowska próba restytucji rozumu Résumé [pdf]
- mgr Łukasz Atowski (PAN), Dyskretny urok oświecenia – podmiot cyniczny i podmiot faszystowski Résumé [pdf]
- mgr Mikołaj Ratajczak (PAN), Oświecenie w Kryształowym Pałacu – Sloterdijk o współczesnej kondycji podmiotowości Résumé [pdf]
- dr Jacek Sieradzan (UwB), Demokracja a nietolerancja w Atenach w V wieku p.n.e. i współcześnie, czyli czy Sokrates byłby dzisiaj demokratą czy antydemokratą? Résumé [pdf]
- dr Tomasz Załuski (UŁ), Biologia polityczna Kanta Résumé [pdf]
- dr Maria Kostyszak (UWr), Życie publiczne ułożone na nowo – uzupełnienie koncepcji B. Latoura

Imprezy towarzyszące:

- białoruski zespół folklorystyczny "Kałaski"
- słuchowisko/rapowisko grupy WszyscySpięci (w składzie: prof. Aleksandra Pawliszyn jako "Akademicka Perwersja", mgr Łukasz Gorczyński jako "Flej Aflej", mgr Robert Dolewski jako "Dudas", Oskar Smoczyński jako "Smok-u" - Gdański Ośrodek Badań Hermeneutycznych Uniwersytetu Gdańskiego) pt. Uwieść filozofię rapem. Oświecenia dreszcze pieszczą mnie jeszcze... (w programie fragm. tekstu A. Pawliszyn pt. Rap - opowieść kusząca umykającym sensem. Filozoficzna tkanka rapu Tekst [pdf]) (Mała Aula) Plakat [pdf], Rapowisko 1 [mp3], Rapowisko 2 [mp3], Wywiad [pdf].
- księgarnia (prowadzona przez Artura Lewandowskiego ), w której dostępne były - w cenach zniżonych - książki autorów obecnych na FF, oferty zaprzyjaźnionych wydawnictw oraz czasopism.
- wycieczki i spacery po Białymstoku i okolicach.

Medialne informacje o FF:

- Festiwal filozofii tuż, tuż... Pod patronatem Gazety ("Gazeta Wyborcza")
- Zbliża się 4 Festiwal Filozoficzny na WSAP-ie (Radio "Akadera")
- Kolejna edycja Festiwalu Filozofii ("Wrota Podlasia")
- w lokalnych wiadomościach TVP Białystok "Obiektyw" 13. 09. 2011 r. emitowany był obszerny materiał nt. FF: w wydaniu głównym o godz. 18:30 i wydaniu wieczornym o godz. 21:45