FF

Edycja "7" - 3-6 września 2014 r.
pt.
- Filozofia i muzyka


Edycja "7" "Festiwalu Filozofii" odbędzie się w dniach 3-6 września 2014 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1.

Organizator
IF UWM
Partnerzy
Instytut Muzyki Akademickie Centrum Kultury UWM

PROGRAM FESTIWALU FILOZOFII

3 września 2014 - środa

Przyjazd gości w godzinach popołudniowych.
Rejestracja i zakwaterowanie w DS 8, ul. Kanafojskiego 14, Olsztyn-Kortowo.
Kampus uniwersytecki: http://www.uwm.edu.pl/artykul/275/mapa-kortowa.html
DS 8: http://www.zak.olsztyn.pl/a08.htm

W tym dniu Biuro Festiwalu Filozofii zostanie zorganizowane w DS 8 na parterze w godzinach 16.00-20.00. Biuro potwierdza delegacje, wydaje talony na posiłki, przekazuje bieżące informacje organizacyjne, faktury, prowadzi dystrybucję autorskich egzemplarzy tomu dokumentującego VI Festiwal Filozofii pt. Oblicza współczesności oraz kilku innych wydawnictw.
W pozostałe dni (czwartek-piątek) Biuro Festiwalu Filozofii będzie się znajdować w miejscu obrad (Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. Obitza 1, sala 14) i będzie czynne w godzinach obrad.

Dojazd do Kortowa:
Z dworca PKP Olsztyn Zachodni - taksówki.
Z dworców PKP Olsztyn Główny/PKS - taksówki, autobusy komunikacji miejskiej nr 3, 22 i 28 do przystanków przy ul. Dybowskiego (przystanek przy Centrum Konferencyjnym) lub ul. Warszawskiej (przystanki: Uniwersytet-Prawocheńskiego lub Uniwersytet-stadion).
Schemat linii komunikacji miejskiej w Olsztynie: http://mpkolsztyn.pl/dokumenty/Zmiany/schemat.pdf
Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Olsztynie: http://www.zdzit.olsztyn.eu

Tel. kontaktowe:
512 387 828 - dr Grzegorz Pacewicz (kierownik Biura FF)
508 333 882 – dr hab. Andrzej Kucner

- 19.00-20.00 - kolacja, stołówka akademicka "Kuźnia smaków", ul. Prawocheńskiego 4 (talony na posiłki do odbioru w Biurze FF, DS 8, ul. Kanafojskiego 14 w godz. 16.00-20.00)

4 września 2014 - czwartek

- 8.30-9.30 - śniadanie, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, aula teatralna
OTWARCIE VI FESTIWALU FILOZOFII I OBRADY PLENARNE
- 10.00-10.20 - Otwarcie VI Festiwalu Filozofii, przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM)
JM Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard Górecki
Prodziekan WH UWM, prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
Dyrektor IF UWM, prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
Dyrektor Instytutu Muzyki UWM, prof. dr hab. Marcin Wawruk

WYKŁADY PLENARNE, aula teatralna, przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM)
- 10.20-11.00 - prof. dr hab. Tadeusz Kobierzycki (UMFCh), Jaźń twórcza jej wyraz muzyczny i metamuzyczny
- 11.00-11.40 - dr hab. Krzysztof Guczalski (UJ), Muzyka a matematyka
- 11.40-12.00 - dyskusja
- 12.00-12.20 - przerwa, sala 14

OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
O WSPÓŁCZESNYM ROZUMIENIU MUZYKI I FILOZOFII, przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski (UŁ)
- 12.20-12.40 - prof. dr hab. Bogdan Banasiak, Muzyka i filozofia - tak blisko, a tak daleko
- 12.40-13.00 - prof. dr hab. Adam Grzeliński, dr Krzysztof Wawrzonkowski (UMK), Dzieło muzyczne w teorii estetycznej George’a Santayany
- 13.00-13.20 - dr Jan Wadowski (PWr), Zdziwienie na nowo. Muzyka i filozofowanie
- 13.20-13.40 - dyskusja
- 13.40-13.55 - przerwa, sala 14
- 13.55-14.15 - mgr Łukasz Łukowski (UŁ), Instrumentalizacja muzycznej struktury prawa. Rozważania de lege ferenda na tle koncepcji filozofii muzyki Th. Adorno
- 14.15-14.35 - mgr Krzysztof Piątek (UWM), Muzyka postmodernizmu
- 14.35-14.55 - mgr Tomasz Matkowski (UWr), Terytorium dźwięku. Muzycy w hołdzie twórczości Gilles’a Deleuze’a
- 14.55-15.15 - Natalia Kuźmicka (AM w Krakowie), Ontologia dzieła muzycznego według Romana Ingardena
- 15.15-15.35 - dyskusja

Sekcja II, aula 31
MUZYKA, KONCEPTY, OSOBOWOŚCI, przewodniczący: prof. dr hab. Lech Ostasz (UWM)
- 12.20-12.40 - dr Ewa Schreiber (UAM), Słucham więc jestem... Koncepcja przedmiotu dźwiękowego Pierre'a Schaffera jako projekt poznawczy
- 12.40-13.00 - mgr Robert Dolewski (UG), Cielesna muzyka filozofii. Nietzsche. Merleau-Ponty
- 13.00-13.20 - mgr Marcin M. Bogusławski (UŁ), Pieśni filozofii. Muzyka według Michela Serres’a
- 13.20-13.40 - dyskusja
- 13.40-13.55 - przerwa, sala 14
- 13.55-14.15 - mgr Marcin Pełka (UMK), Ryszard Wagner jako filozof
- 14.15-14.35 - mgr Adrian Stelmaszyk (UMK), Muzyczność słowa i narracyjność muzyki w ujęciu Ryszarda Wagnera
- 14.35-14.55 - mgr Zuzanna Markiewicz (UŁ), Wagner – uwodziciel. Dziewiętnastowieczna fascynacja "nowym sacrum" w estetyce operowej
- 14.55-15.15 - mgr Iwona Młoźniak (UW), Muzyka jako sztuka szczególnie filozoficzna? Krytyka społeczna w pismach muzycznych T. W. Adorna
- 15.15-15.35 - dyskusja

Sekcja III, aula 37
MUZYKA, LITERATURA, SZTUKA, HISTORIA, przewodnicząca: dr hab. Maria Kostyszak (UWr)
- 12.20-12.40 - prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ), Harmonia mundi - miejsce muzyki w romantycznej koncepcji sztuk
- 12.40-13.00 - dr Marta Szymańska-Lewoszewska (UMK), Muzyka w XVIII-wiecznej estetyce angielskiej i irlandzkiej
- 13.00-13.20 - prof. dr hab. Irena Betko (UWM), Mądrość na śpiewająco: religijno-filozoficzna problematyka pieśni nabożnych Hryhorija Skoworody
- 13.20-13.40 - dyskusja
- 13.40-13.55 - przerwa, sala 14
- 13.55-14.15 - dr Grażyna Zielińska (UMK), Filozofia dramy „muzyki ciszy” w Ikonie Andreja Rublowa „Trojca”
- 14.15-14.35 - dr Piotr Koprowski (UG), Muzyczność poezji filozoficznej. W kręgu twórczości Janusza Pasierba
- 14.35-14.55 - mgr Jan Michalski (Galeria "Zderzak" w Krakowie), Muzyka w sztuce Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957)
- 14.55-15.15 - lic. Kamila Kulesza (UJ), O pocieszeniu, jakie daje muzyka. Filozoficzne implikacje muzykologii Boecjusza
- 15.15-15.35 - dyskusja

Sekcja IV, sala do ustalenia
MUZYKA I POPKULTURA, przewodniczący: dr Piotr Wasyluk (UWM)
- 12.20-12.40 - prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (UWM), Filozofia i filozofowie w wybranych tekstach piosenek - analiza językowa bezpośrednich odniesień
- 12.40-13.00 - dr hab. Andrzej Kucner (UWM), Między neoromantyzmem Jimmiego Page’a a postindustrializmem Rogera Watersa – inspiracje, motywy, ekspresje i estetyka rocka ostatnich dekad XX wieku
- 13.00-13.20 - dr Grzegorz Pacewicz (UWM), Tomasz Budzyński a filozofia – związki oczywiste i nieoczywiste
- 13.20-13.40 - dyskusja
- 13.40-13.55 - przerwa, sala 14
- 13.55-14.15 - lic. Igor Persjanow (UWM), Problemy egzystencjalne w muzyce i tekstach Ryszarda Riedla
- 14.15-14.35 - lic. Michał Szczepankiewicz (UWM), Motywy nihilistyczne w twórczości zespołu Tool
- 14.35-14.55 - Agnieszka Antkowiak (UWM), Kultura rave jako współczesna emanacja ruchu hippisów – podobieństwa i różnice
- 14.55-15.15 - dyskusja

- 15.30-16.30 - obiad, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4

- 17.00-18.30 — projekcja filmu Dzieło sztuki słowem filozoficznym. W filmie biorą udział studenci i absolwenci UG i ASP w Gdańsku, a także prof. Grzegorz Klaman i prof. Aleksandra Pawliszyn. Reżyseria Mirosław Judkowiak.
Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem prof. Aleksandry Pawliszyn oraz prezentacja instrumentów szamańskich. Prowadzenie: dr Jadwiga Błahut-Prusik. CNH, aula teatralna, ul. Obitza 1

- 18.30-19.00 — Muzyka szamańska we współczesnej muzykoterapii. Prezentacja sesji muzykoterapeutycznej z wykorzystaniem instrumentów szamańskich i technik relaksacyjnych mgr Małgorzata Rećko, mgr Bogdan Halicki (UAM), CNH, foyer auli teatralnej, ul. Obitza 1

- 19.00-20.00 - kolacja, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4

- 20.20 Koncert w wykonaniu muzyków Instytutu Muzyki UWM - aula teatralna CNH UWM, ul. Obitza 1:
- Duet: prof. Artur Milian – skrzypce, mgr Ewa Wankiewicz – fortepian.
W repertuarze utwory Henryka Wieniawskiego.
- Kwartet Smyczkowy Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie w składzie: Artur Milian - I skrzypce, Anna Mrachacz - II skrzypce, Dorota Michalska – altówka, Krzysztof Koziatek - wiolonczela.
W repertuarze m.in. utwory W. A. Mozarta, A. Dworzaka, A. Panufnika, J. S. Bacha.
Prowadzenie: prof. dr hab. Marcin Wawruk (UWM).

5 września 2014 - piątek

- 8.30-9.30 - śniadanie, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4
CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE
ul. Obitza 1, aula 30
OBRADY PLENARNE, przewodniczący: dr hab. Andrzej Kucner (UWM)
- 10.00-10.40 - dr hab. Joanna Hańderek (UJ), Zgiełk – szum – hałas: muzyka w mieście. Kulturowe formy
- 10.40-10.50 - dyskusja
- 10.50-11.00 - przerwa, sala 14

OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I, aula 30
MUZYKA – IMPLIKACJE POZNAWCZE, LINGWISTYCZNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE, przewodniczący: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
- 11.00-11.20 - prof. dr hab. Piotr Łukowski (UŁ), Muzyka jako narzędzie kształtowania przedperswazji
- 11.20-11.40 - dr Aleksander Gemel (UŁ), Kognitywistyczna transformacja koncepcji muzycznej geneza języka
- 11.40-12.00 - dr Jarosław Strzelecki (UWM), Muzyka i informacja
- 12.00-12.20 - dyskusja
- 12.20-12.35 - przerwa, sala 14
- 12.35-12.55 - dr Bartosz Żukowski (UŁ), „Kultura” – utwór na chór i orkiestrę. Muzyka jako organon struk-turalnej analizy mitów
- 12.55-13.15 - mgr Piotr Gąsowski (UWM), Czy muzyka jest językiem emocji? O emotywnym charakterze znaczeń muzycznych
- 13.15-13.35 - mgr Włodzimierz Chołostiakow (UWM), Małpa gardzi Mozartem. Z Henryka Elzenberga i Robina George’a Collingwooda rozważań na temat muzyki i sztuki
- 13.35-13.55 - dyskusja
- 13.55-14.05 - przerwa, sala 14
- 14.05-14.25 - dr Marek Jawor (UWM), Recepcja myśli Józefa Tischnera w kulturze popularnej na przykładzie albumu „Tischner” zespołu Trybunie-Tutki i zespołu Voo Voo - 14.25-14.45 - mgr Maria Pleskaczyńska (KUL), Muzyka, etyka, wybaczenie – doświadczenie muzyki w twórczości i życiu Vladimira Jankélévitcha
- 14.45-15.05 – lic. Adrian Klonowski (UWM), Muzyka filmowa
- 15.05-15.25 - dyskusja

Sekcja II, aula 31
MUZYKA: INSPIRACJE, FORMY I SYMBOLE, przewodnicząca: prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (UWM)
- 11.00-11.20 - prof. dr hab. Janusz Jusiak (UMCS), Metaforyczno-symboliczne aspekty myślenia muzycznego
- 11.20-11.40 - prof. dr hab. Krzysztof Kościuszko (UWM), O muzyce metafizycznej. Polemika z J. Kozieleckim
- 11.40-12.00 - mgr Karolina Zabokrzycka (UWr), O rozumieniu, które nie myli kroków. Próba eksplikacji fenomenu muzyki jako sposobu rozumienia
- 12.00-12.20 - dyskusja
- 12.20-12.35 - przerwa, sala 14
- 12.35-12.55 - mgr Anna Dwojnych (UMK), Muzyka jako remedium na samotność. Problem filozofii samotności i muzyki na podstawie przedstawień filmowych
- 12.55-13.15 - mgr Marcin Kania (UMFCh), Muzyka taneczna i ataneczna według Stefana Szumana
- 13.15-13.35 - mgr Jan Cieślak (UJ), Historia hałasu
- 13.35-13.55 - dyskusja
- 13.55-14.05 - przerwa, sala 14
- 14.05-14.25 - dr Alicja Buszmak-Tupieka (UWM), Aktywność i ekspresja artystyczna w aspekcie sztuki muzycznej jako forma dialogu i komunikacji
- 14.25-14.45 - mgr Marta Dziewianowska-Pachowska (UMFCh), Kategoria otwartości a interaktywne instalacje dźwiękowe
- 14.45-15.05 - lic. Zbigniew Kociela (UMW), Muzyka wobec idei. Fenomen medialny The Wall
- 15.05-15.25 - dyskusja

Sekcja III, aula 37
HERMENEUTYCZNE, INTERKULTUROWE I TERAPEUTYCZNE ASPEKTY MUZYKI, przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ)
- 11.00-11.20 - prof. dr hab. Aleksandra Pawliszyn (UG), Filozofia muzyką duszy
- 11.20-11.40 - prof. dr hab. Lech Ostasz (UWM), Zróżnicowana rola muzyki w filozofii, duchowości i religii
- 11.40-12.00 - dr hab. Maria Kostyszak (UWr), Jaka muzyka kształci duchowość ciała?
- 12.00-12.20 - dyskusja
- 12.20-12.35 - przerwa, sala 14
- 12.35-12.55 - dr Danuta Słaba (UWM), Muzyka ponad kulturami. Od mistycyzmu do ruchu oporu - różne drogi muzyki tybetańskiej
- 12.55-13.15 - Maciej Dalkowski (UJ), Muzyka w myśli „Wschodu”, myśl „Wschodu” w muzyce – zależności pomiędzy oboma dziedzinami z perspektywy filozofa-muzyka
- 13.15-13.35 - dr Leszek Lorent (UMFCh), Wpływ filozofii hinduskiej na język twórczy Marcina Błażewicza, na przykładzie wybranych kompozycji perkusyjnych
- 13.35-13.55 - dyskusja
- 13.55-14.05 - przerwa, sala 14
- 14.05-14.25 — prof. Aleksander Bielecki, mgr Joanna M. Cichocka (UWM), Muzyka świata przyrody
- 14.25-14.45 - mgr Renata Trela (UP w Krakowie), Muzyka Afryki Wschodniej
- 14.45-15.05 - mgr Karolina Feć (UJ), Kartka z Portugalii: fado i saudade
- 15.05-15.25 - dyskusja

- 15.30-16.30 - obiad, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4

- 19.00-20.00 - kolacja, stołówka akademicka „Kuźnia smaków”, ul. Prawocheńskiego 4

20.20 - koncerty:
- Koncert zespołów studentów i absolwentów Instytutu Muzyki UWM:
Łap Trio w składzie: Emilia Kitłowska - śpiew, Łukasz Młynarczyk - gitara akustyczna, Adam Młynarczyk - bongosy.
Staszki w składzie: Stanisław Dubowik – perkusja, Małgorzata Górska – puzon, Przemek Mrozowski - saksofon sopranowy, Krzysztof Włodarski – trąbka, Andrzej Mróz - bas
Opieka organizacyjna: mgr Ewa Zuba (UWM)
Prowadzenie: dr hab. Andrzej Kucner, Jakub Ptak (UWM)
- Ostry Zesół Mózgowy: prof. UG, dr hab. Aleksandra "Akademicka Perwersja" Pawliszyn, mgr Robert "Dudas" Dolewski, mgr Błażej "Błajo" Malewicki, Oskar "Smok-u" Smoczyński, Sergiusz "DJ SRG" Staszak: Alchemia słowa autentycznego - rap.
Prowadzenie: dr hab. Andrzej Kucner (UWM)
- zakończenie VII Festiwalu Filozofii – prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. dr hab. Bogdan Banasiak

6 września 2014 - sobota

- 8.30 - 9.30 - śniadanie, stołówka akademicka „Kuźnia smaków", ul. Prawocheńskiego 4.
Wyjazd gości w godzinach okołopołudniowych.