FF

Deleuze
Derrida

Edycja „3” – 06-11.09.2010
pt.
Deleuze, Derrida, Foucault

Foucault

Edycja „3” „Festiwalu Filozofii” - pt. Deleuze, Derrida, Foucault - odbyła się w dniach 6-11 września 2010 roku w Olsztynie (Kortowo) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kurta Obitza 1, a zorganizowana została we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku (lista gości [pdf]) plakat [pdf]

Konferencję otworzyli: prof. Aleksander Kiklewicz (Prodziekan UWM) / prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Dyrektor IF UWM) / prof. Bogdan Banasiak (Dyrektor FF)

Wykłady profesorskie:

- prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine), Penser l’action publiqe avec Foucault (tłum.: mgr Kajetan M. Jaksender (UJ))
- prof. Jadwiga Mizińska (UMCS), Bezduszny uniwersytet Tekst [pdf]
- prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM), Uniwersytet bezduszny Tekst [pdf]
- prof. Agata Bielik-Robson (PAN), Derrida. Życie i śmierć w dekonstrukcji Résumé [pdf]
- prof. Włodzimierz Lorenc (UW), Foucault, Derrida i Deleuze jako reprezentanci filozofii skończoności Résumé [pdf]

Wykłady warsztatowe:

- mgr Kajetan M. Jaksender (UJ, Université Paris VII Denis Diderot), Wahadło. Esej o myśli Michela Foucault
- prof. Bogdan Banasiak (UŁ), Gilles Deleuze - dzieło-życie Tekst [pdf]
- prof. Bogdan Banasiak (UŁ), Hommage à Jacques Derrida Tekst [pdf]

Wykłady dodatkowe:

- prof. Bogdan Banasiak (UŁ), Cóż po filozofii? (otwarcie dyskusji: prof. Paweł Pieniążek (UŁ))
- prof. Aleksandra Pawliszyn (UG), Przybliżanie się tego, co mroczne, ku temu, co widoczne. Fenomenologiczny kontekst tego, co nieoczekiwane

Wykłady panelowe:

- mgr Paweł Murzicz (UWr), Pojęcie episteme we wczesnych pismach Michela Foucaulta i jej aktualność Résumé [pdf]
- dr Paweł Bytniewski (UMCS), Michel Foucault – literatura jako antystrofa epistemologii Résumé [pdf]
- dr Maja Chmura (UW), Być efebem. Splot etyki i erotyki w późnej myśli Foucaulta
- dr Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS), Foucault o kształtowaniu tożsamości jako o technikach siebie Résumé [pdf]
- mgr Anna Markiewicz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wspólnotowa bezsilność a teleologia podmiotu moralnego Michela Foucaulta Résumé [pdf]
- prof. Viktor Savelyev, dr Svitlana Povtoreva (Lwów), Interrelation French & Russian artistic literatures in poststructural discourse (tłum.: dr Iwona Borys (UWM))
- Mikołaj Ratajczak (UAM), Gouvernementalité jako pojęcie i kategoria historyczna Résumé [pdf]
- Daniel Brzeszcz (UW), Panoptykon Foucaulta. Pomiędzy maison de sureté a maison de certitude Résumé [pdf]
- mgr Michał Podniesiński (UJ), Genealogia – pomiędzy historią a etyką Résumé [pdf]
- mgr Wojciech Włoch (UMK), Władza suwerenna w świetle „Nadzorować i karać” Foucaulta Résumé [pdf]
- dr Rafał Michalski (UMK), Teoria władzy – władza teorii. Czy możliwa jest jeszcze krytyczna teoria społeczeństwa Résumé [pdf]
- mgr Andrzej Poterała (UWM), "Z troską o siebie" - koncepcja etyki w schyłkowej fazie filozofii M. Foucaulta
- dr Agata Janaszczyk (GUM), Michel Foucault o proweniencji i fenomenologii dyskursu medycznego Résumé [pdf]
- dr Andrzej Kapusta (UMCS), Rozum i szaleństwo. Michela Foucaulta krytyka psychiatrii Résumé [pdf]
- dr Małgorzata Jakubowska (UŁ), Filozofia kina G. Deleuze’a – w poszukiwaniu kryształów czasu Résumé [pdf]
- Katarzyna Wejman (UAM), Deleuze – Powtórzenie – Kino Résumé [pdf]
- mgr Emmanuel Lajus (UMK), Osobliwość wydarzenia i Aion Résumé [pdf]
- dr Monika Kardaczyńska (WSU w Kielcach), Władza-wiedza w dyskursie edukacyjnym Résumé [pdf]
- mgr Rafał Ilnicki (UAM), Pamiętać w społeczeństwie kontroli Résumé [pdf]
- mgr Jacek Schodowski (SNS IFiS PAN), Psycho czy schizoanaliza. Próba syntezy Résumé [pdf]
- mgr Bartłomiej Błesznowski (ISNS UW), Ku potencjalności – prawda i aktualność w myśli Foucaulta i Deleuze’a Résumé [pdf]
- dr Andrzej Kucner (UWM), Nietzsche i Deleuze. Interpretacja – inspiracja – transformacja Résumé [pdf]
- mgr Anna Milczanowska (UWr), Dekonstrukcja jako sposób tworzenia w poezji Stanisława Drożdża Résumé [pdf]
- Marek Jędrasik (Olsztyn), Antyesencjalizm filozofii Derridy w świetle buddyjskiej teorii apohavady Résumé [pdf]
- dr Jacek Sieradzan (UwB), Chora Derridy jako zachodnia próba opisu rzeczywistości pozapojęciowej Résumé [pdf]
- Piotr Sadzik (UW), Dekonstrukcja jako pasja nie-wiedzy i otwarcie na nieprzewidywalne na podstawie analizy konceptu tego-co-przychodzi Résumé [pdf]
- mgr Błażej Baszczak (UZ), Szaleństwo decyzji w obliczu niemożliwego: (post)egzystencjalny wymiar dekonstrukcji Jacquesa Derridy Résumé [pdf]
- dr Xymena Synak-Pskit (UG), Derrida i Deleuze – słowo o fragmencie Résumé [pdf]
- dr Barbara Markowska (CC), Ciało Hegla – pismo Derridy Résumé [pdf]
- mgr Aleksander Kopka (UŚ), Dysseminacja, dynamit i dywersja w szeregach sensu Résumé [pdf]
- Marek Parulski (Olsztyn), Od dekonstrukcji do płynnej władzyRésumé [pdf]
- mgr Piotr Juskowiak (UAM), Wspólnotowość bez wspólnoty. Jacques Derrida i dekonstrukcja zbiorowości Résumé [pdf]
- Łukasz Krajewski (UW), Wewnętrzność, czyli ruch w stronę podmiotu. Pismo a potencjał etyczno-estetyczny Résumé [pdf]
- dr Urszula Zbrzeźniak (UW), Michel Foucault i tradycja cynicka Résumé [pdf]
- mgr Agnieszka Ziętek (UMCS), „Forget Foucault”, czyli koncepcja władzy Michela Foucaulta i Jeana Baudrillarda Résumé [pdf]
- Mateusz Burzyk (UJ), Przemyśleć prawo. Foucault, Derrida, Agamben Résumé [pdf]
- mgr Filip Maj (UMFCh), O rozumieniu reguł „dezintegracji” i „dekonstrukcji” (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault) Résumé [pdf]
- dr Mateusz Falkowski, O tym, jak bezmyślne ciało bez organów dziurawi teksty, eksponując przy tym podłoże Résumé [pdf]
- mgr Agata Czarnacka (UW), Projekt społecznej filozofii architektury – możliwe inspiracje poststrukturalistyczne (Deleuze, Derrida, Foucault) Résumé [pdf]
- dr Tomasz Załuski (UŁ), Dystans w relacji. Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy Résumé [pdf]
- ks. dr Zdzisław Kunicki (UWM), Jacques Derrida - Żyd, Grek, Egipcjanin?
- dr Jacek Dobrowolski (UW), Foucault z Nietzschego Résumé [pdf]

Imprezy towarzyszące:

- zespół rapowo-hiphopowy "Niczym kru" (Gdańsk/Sopot), działający przy Gdańskim Ośrodku Badań Hermeneutycznych Uniwersytetu Gdańskiego, z programem pt. Mroczne ku temu, co widoczne
- dr Ilias Wrazas (UWr) - bard, poeta, filozof: klasyka pieśni greckiej.
- księgarnia (prowadzona przez Roberta Wawrzonkowskiego ), w której dostępne były - w cenach zniżonych - książki autorów obecnych na FF, oferty zaprzyjaźnionych wydawnictw oraz czasopism.
- wycieczki i spacery po Olsztynie i Kortowie (w tym po jeziorze Kortowskim).