FF

Edycja „2” – 07-12.09.2009
pt.
Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?


Edycja „2” „Festiwalu Filozofii” - pt. Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? - odbyła się w dniach 7-12 września 2009 roku w Olsztynie (Kortowo) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kurta Obitza 1, a zorganizowana została we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (lista gości [pdf]) plakat [pdf].

Konferencję otworzyli: prof. Szczepan Figiel (Prorektor UWM) / prof. A. Kiklewicz (Prodziekan UWM) / prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Dyrektor IF UWM) / prof. B. Banasiak (Dyrektor FF)

Wykłady główne:

prof. Bogdan Banasiak (UŁ), O kształtach filozofowania (wykład warsztatowy)
prof. Jan Hartman (UJ), Filozofia ostatnia
prof. Krzysztof Kościuszko (UWM), Chaotyczno-deterministyczna wersja Trzeciej Kultury
prof. Małgorzata Kowalska (UwB), Filozofia jako krytyka: między bezinteresownością a zaangażowaniem
prof. Jacek Migasiński (UW), Glejt na wielkość, czyli patent na filozofię
prof. Paweł Pieniążek (UŁ), Filozofia: wzlot, udręka i nieczyste sumienie
prof. Cezary Wodziński (PAN), Już po filozofii

Wykłady panelowe:

dr Jadwiga Błahut-Prusik (UWM), Czy renesans filozofii społecznej?
mgr Bartłomiej Błesznowski (UW), "Poza przemocą i poza prawem" – Giorgio Agambena reaktywacja filozofii politycznej
mgr Marcin Maria Bogusławski (UŁ), Michel Serres. Filozofia (wobec) New Age’u
dr Paweł Bytniewski (UMCS), Hermeneutyka jako kres krytyki
mgr Sebastian Dama (UG), W poszukiwaniu sensu. Racjonalizm i co dalej?
dr Mateusz Falkowski (UW), Zarządzanie, wiara, pojęcie. O tym, co zostało jeszcze do pomyślenia
dr Ryszard Gaj (UwB), Filozofia życia i życie jako filozofia. O aktualności racjowitalizmu Jose Ortegi y Gasseta
Michał Tomasz Godziszewski (UW), Jakiej filozofii nie potrzebujemy – uwagi o "myśleniu postsekularnym"
mgr Stanisław Gromadzki (UW), Filozofia osobista
prof. Adam Grzeliński (UMK), Człowiek i natura. Krytyczny wymiar filozofii Berkeleya
mgr Kajetan Maria Jaksender (UJ), Michel Foucault: filozofia jako tworzenie fikcji...
prof. Adam Karpiński (UG), Próba fenomenologicznego opisu współczesnego bytu społecznego
prof. Leszek Kleszcz (UWr), Pochwała cynizmu
dr Paweł Korobczak (UWr), W miejsce filozofii
mgr Wojciech Kruszelnicki (DSW), Pojęcie refleksyjności w socjologii współczesnej
mgr Mateusz Kuc (PAN), Filozofia na brzegu myśli
dr Andrzej Kucner (UWM), Tożsamość i jedność filozofii życia
dr Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS), Granice oglądu – Pierre’a Bourdieu krytyka rozumu scholastycznego
prof. Włodzimierz Lorenc (UW), Filozofie skończoności. Zmierzch idei absolutu i skłonności do absolutyzowania
mgr Jakub Majmurek (PAN), Kant, Foucault, krytyka
dr Barbara Markowska (CC Warszawa), Moc prawa i siła bezdomności. Filozofia jako prawo (do) sprawiedliwości
dr Rafał Michalski (UMK), Narodziny antropologii filozoficznej w Niemczech
prof. Jadwiga Mizińska (UMCS), Intymność filozofowania
Tymoteusz Onyszkiewicz (ISNS), Umiłowanie mądrości jako praktyka istnienia
prof. Aleksandra Pawliszyn (UG), Gra niewyrażalnego źródła filozofii - niepoważna igraszka?
mgr Małgorzata Izabela Rećko (UW), Filozofia i filozof w transgresyjnej grze kulturowej. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania
mgr Sebastian Richert (UMK), Nowa filozofia podmiotu? Zerwanie lub kontynuacja
dr Adam Sawicki (PB), Profetyczny wymiar rosyjskiej filozofii religijnej
dr Dorota Sepczyńska (UWM), Filozofia tolerancji wobec filozofii – liberalizm polityczny Johna Rawlsa
prof. Leszek Sosnowski (UJ), Sztuka z ducha Natury. Od Descartesa do Sade’a - Rousseau
prof. Stefan Symotiuk (UMCS), Filozofia a ironia, jowialność, rubaszność
dr Xymena Synak-Pskit (UG), O oglądzie fenomenalnym: ekspozycja – doświadczenie – ostensja. Wokół J. Derridy
mgr Oskar Szwabowski (Szczecin), Filozofia jako luksus i radykalna odpowiedź
mgr Paulina Tendera (UJ), Elementy metafizyki światła w filozofii G.W.F. Hegla
dr Jan Wadowski (PWr), Filozofia jako współmyślenie
dr Piotr Wasyluk (UWM), Czy można mówić o kryzysie filozofii dziejów?
dr Ilias Wrazas (UWr), Cornelius Castoriadis i filozofia
mgr Łukasz Wróbel (UW), Ergon i energeia a Heglowska encyklopedia nauk filozoficznych
mgr Bartosz Zalepiński (UŁ), Projekt filozofii "budującej" a filozofia systematyczna w ujęciu Richarda Rorty’ego
mgr Jacek Zalewski (Lublin), Filozofia z marginesu
dr Tomasz Załuski (ASP Łódź), Jean-Luc Nancy: filozofia i kreacja świata
dr Beata Zielewska-Rudnicka (UWM), Źródła filozofii rosyjskiej (Literatura jako źródło filozofii rosyjskiej)
prof. Grażyna Żurkowska (UR), Czy filozofia musi być cyniczna? Stan filozofii po Wielkim Rozbiorze i drogi wyjścia

Panel dyskusyjny:

- O stanie filozofii; moderatorzy: B. Banasiak, M. Kardasińska

Imprezy towarzyszące:

- instalacja multimedialna autorstwa olsztyńskiego plastyka Antka Grzybka (UWM) - info 1, info 2, info 3, info 4.
- projekcja (dzięki uprzejmości twórcy) filmu Fenomenologia prawdy (Phenomenology of Truth, reż. i scen. Paweł Kuczyński, 2008) [trailer];
- koncert Iliasa Wrazasa - wokal, gitara akustyczna
- koncert "Niczym kru" - zespołu rapowo-hiphopowego (Gdańsk) z programem pt. Trudności oczywistości
- księgarnia (prowadzona przez Artura Lewandowskiego ksiazki@ph-f.org), w której dostępne były - w cenach zniżonych - książki autorów obecnych na FF, m.in. Kowalskiej, Mizińskiej, Pawliszyn, Wodzińskiego, Pieniążka, Hartmana, Migasińskiego, Wrońskiego, Słowińskiego, Banasiaka, oraz czasopisma: "Przegląd Filozoficzno-Literacki", "Nowa Krytyka" i "fo:pa"; szersze oferty przedstawią wydawnictwa: DSW, UWM, UWr, UJ oraz słowo/obraz terytoria.
- piłki nożnej pod egidą Dziekana UWM, prof. Aleksandra Kiklewicza;
- wycieczki i spacery po Olsztynie i Kortowie (w tym po jeziorze Kortowskim).