FF
Utopia

Edycja „1” – 08-13.09.2008
pt.
Utopia - wczoraj i dziś

Utopia


Edycja „1” „Festiwalu Filozofii” - pt. Utopia - wczoraj i dziś - odbyła się w dniach 8-13 września 2008 roku w Międzygórzu w zabytkowym DW "Gigant 1882", ul. Sanatoryjna 5 (lista gości [pdf]).

Honorowy patronat nad "1" edycją Festiwalu Filozofii pt. Utopia - wczoraj i dziś (8-13 września 2008 r. w Międzygórzu) objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Łapiński. Edycja 2008 odbyła się we współpracy organizacyjnej z Collegium Balticum w Szczecinie.

Wygłoszone wykłady:

- Bogdan Banasiak, O utopii słowa Tekst [pdf]
- Jarosław Barański, Nowa utopia ciała Résumé [pdf]
- Henryk Benisz, Cóż po poecie - piewcy bycia i czasu? Heidegger w okowach (nie)metafizycznej utopii Résumé [pdf]
- Marcin Bogusławski, O niepokoju, jaki wywołuje królobójstwo. Michel Foucault a Alain Robbe-Grillet i tradycja "nouveau roman" Résumé [pdf]
- Maja Chmura, Utopia erotyczna Musila
- Gracjan Cimek, Utopia polityki jako wizja realizacji dążeń człowieka współczesnego Résumé [pdf]
- Mateusz Falkowski, Technokraci, apostołowie, katastrofiści. Ile transcendencji potrzebuje filozofia, aby móc cokolwiek zrozumieć? Résumé [pdf]
- Michał Fostowicz, Sztuka utopii
- Stanisław Gromadzki, Utopia i historia w "Grze szklanych paciorków" Hermanna Hessego Résumé [pdf]
- Konrad Hennig, Myślenie utopijne w karbach nauki Résumé [pdf]
- Ewa Hyży, Współczesny feminizm polityczny - utopie, eskapizm czy "(a)normalne" teorie zmian społecznych? Résumé [pdf]
- Joanna Kamińska, Inny świat jest możliwy, czyli utopia alterglobalistyczna Résumé [pdf]
- Adam Karpiński, Utopijność i realność utopii w judeochrześcijańskim obszarze kulturowym Résumé [pdf] Prezentacja [pdf]
- Zbigniew Kaźmierczak, Tendencje utopijne w doktrynie mistycznej Eckharta i Jana od Krzyża Résumé [pdf]
- Leszek Kleszcz, Antyutopie, czyli o kryzysie przyszłości Résumé [pdf]
- Paweł Klimek, Metafizyczne przesłanki projektów przebudowy świata - od idealizmu do nihilizmu Résumé [pdf]
- Paweł Korobczak, Co czas czyni (z) miejscem Résumé [pdf]
- Maria Kostyszak, Trzy utopijne idee w myśleniu postidealistycznym: paideia Korczaka, Gelassenheit Heideggera i polityka przyjaźni Derridy Résumé [pdf]
- Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki, Niepamiętna Przeszłość i Zewnętrze: utopijny charakter poststrukturalistycznej heterologii Résumé [pdf]
- Andrzej Kucner, Utopia "Jedynego..." Maxa Stirnera Résumé [pdf]
- Krzysztof Matuszewski, Fouriera wizja miłości w "Cywilizacji i Harmonii" Résumé [pdf]
- Jadwiga Mizińska, Utopia samozbawienia Résumé [pdf]
- Aleksandra Pawliszyn, Erotyzm, miłość, śmierć - czy utopia suwerenności?
- Marek Pokropski, Utopia obecności a obecność utopii
- Adam Sawicki, Relacja pomiędzy myśleniem eschatologicznym a utopijnym
- Tomasz Sieczkowski, Justice as Fairness – gra nie fair? Résumé [pdf]
- Jacek Szerszenowicz, Unizm W. Strzemińskiego i Z. Krauzego: podwójny syndrom wyczerpania Résumé [pdf] Prezentacja [pdf]
- Oskar Szwabowski, Tutaj i teraz. Wokół Tymczasowej Strefy Autonomicznej Hakim Bey'a Résumé [pdf]
- Jadwiga Clea Moreno Szypowska, Joseph Beuys twórca utopii XX wieku Résumé [pdf] Prezentacja [pdf]
- Jan Wadowski, Dylematy transhumanizmu. Utopia czy nadzieja na lepszą przyszłość? Résumé [pdf] Prezentacja [pdf]
- Halina Walentowicz, Utopia i antyutopia w Szkole Frankfurckiej
- Marek Zagajewski, Marksowska krytyka komunizmu Résumé [pdf]
- Tomasz Załuski, Czy 'demokracja do zdarzenia' jest utopią? Résumé [pdf]
- Michał Zawidzki, Solidaryzm społeczny jako utopia polityczna Résumé [pdf]

Panele dyskusyjne:

- Utopia hic et nunc – idea pasjonaryzmu; moderatorzy: J. Mizińska, E. Hyży; tekst inicjujący dyskusję: Stefan Symotiuk, Homo inquietus Résumé [pdf]
- Teoretyczny status utopii dzisiaj; moderator: B. Banasiak; tekst inicjujący dyskusję: Bogdan Banasiak, Teoretyczny status utopii dzisiaj (kilka uwag) Résumé [pdf]

Imprezy towarzyszące:

- seminarium "Z historii i teorii utopii", prowadzący B. Banasiak;
- koncert Iliasa Wrazasa - wokal, gitara akustyczna;
- księgarnia (prowadzona przez Artura Lewandowskiego i Justynę Żurek) - dostępne w niej były w cenach promocyjnych bieżące oraz (niektóre) archiwalne numery współpracujących z FF czasopism, a także książki (w tym nowości) m.in. wielu autorów obecnych na FF; osobną ofertę zaprezentowało wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Wrocław); Résumé [pdf]
- projekcja filmu dokumentalnego "Raport CCIODH z piątej wizyty w Oaxaca", zrealizowanego przez grupę prawników i działaczy społecznych po stłumieniu rewolty w meksykańskim stanie Oaxaca;
- prezentacja dokumentacji foto edycji FF "1" autorstwa Jacka Szerszenowicza;
- wycieczki w polskie i czeskie góry.

Zgłoszone, ale nie wygłoszone wykłady:

- Bogdan Banasiak, O bohaterach i rajach. Utopia i optymizm jako wyznaczniki kultury Zachodu Résumé [pdf]
- Agata Bielik-Robson, Utopia i mesjanizm. Próba zestawienia Résumé [pdf]
- Jacek Dobrowolski, Utopia i rewolucja u Slavoja Žižka
- Agata Janaszczyk, Socjologia wiedzy - utopijny projekt zastąpienia epistemologii?
- Stanisław Łojek, Leo Straussa utopia "Powrotu" jako antynowożytna antyutopia Résumé [pdf]
- Anna Łysiak-Łątkowska, Wątki utopijne w pisarstwie H. Kołłątaja i S. Staszica jako próba przezwyciężenia kryzysu filozoficzno-egzystencjalnego i politycznego doby Oświecenia Résumé [pdf]
- Jakub Mikurda, “Somewhere, Over the Rainbow” – utopi(a) i psychoanaliza Résumé [pdf]
- Cezary Wodziński, Im Lichte der U-topie. Celan - Heidegger
- Grażyna Żurkowska, O kryzysie wyobraźni utopijnej Résumé [pdf]