FF


Sponsor konferencji:

Energa

W imieniu Biura Organizacyjnego 5 Edycji "Festiwalu Filozofii", pt. Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania?, składam serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Zarządu spółki "Energa" - Mirosławowi Bielińskiemu, członkom Zarządu oraz Pani Katarzynie Kowalskiej - Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji, za finansowe wsparcie naszego sympozjum. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować cele naukowe konferencji, a uczestnikom zapewnić godne warunki pobytu. Fakt sponsorowania konferencji filozoficznej przez Spółkę reprezentującą sektor gospodarki jest wydarzeniem bezprecedensowym, łamiącym stereotypowe przekonania o braku współpracy i komunikacji między sferą gospodarki a nauką.

Z wyrazami szacunku
Prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko
Przewodnicząca Biura Organizacyjnego FF
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie