FF

Niedawno opublikowane oraz nowowydane prace pod redakcją autorów związanych z Festiwalem:

2008
okładka

Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki (red.)
"Forum Oświatowe" pt. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu
ISSN: 0867-0323
Liczba stron: 250
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
info

2007
okładka

Jerzy Kochan, Aleksandra Koś (red.)
Feminizm i radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych
ISBN: 978-83-925886-0-3
Liczba stron: 208
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007
Wyd.: Wydawnictwo Z Naszej Strony
info

okładka

Małgorzata Kowalska (red.)
The New Europe. Uncertain Identity and Borders
ISBN: 978-83-7431-132-8
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Białystok 2007
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
info

okładka

Iwona Lorenc, Jacek Migasiński (red.)
Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości / pokrewieństwa / konfrontacje
ISBN: 978-83-7388-143-3
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wyd.: Wydawnictwo IFiS PAN
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz i in. (red.)
Filozofia w kulturach krajów słowiańskich
ISBN:
Liczba stron: 476
Miejsce i rok wydania: Rzzeszów 2007
Wyd.: Wyd. Naukowe "Collegium Philosophicum" IF UR
info

2006
okładka

Jerzy Kopania i in. (red.)
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku
ISBN: 978-83-7431-113-7
Liczba stron: 274
Miejsce i rok wydania: Białystok 2006
Wyd.: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku
info

okładka

Małgorzata Kowalska i in. (red.)
Wyjaśniać i rozumieć. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi
ISBN: 978-83-7431-100-7
Liczba stron: 476
Miejsce i rok wydania: Białystok 2006
Wyd.: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku
info

okładka

Wojciech Kunicki, Marta Kopij (Hrsg.)
Nietzsche und Schopenhauer. Rezeptionsphänomene der Wendezeiten
ISBN: 3-86583-121-4 ; 978-3-86583-121-7
Liczba stron: 431
Miejsce i rok wydania: Leipzig 2006
Wyd.: Leipziger Universitätsverlag
info

okładka

Iwona Lorenc, Jacek Migasiński (red.)
Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia. Wybór
ISBN: ISBN 83-7388-100-X
Liczba stron: 590
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006
Wyd.: Wydawnictwo IFiS PAN
info

2005
okładka

Krzysztof Jarosz (red.)
Les Images de l'Amérique dans les littératures de langues romanes
ISBN:
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Katowice 2005
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
info

2004
okładka

Małgorzata Kowalska (red.)
Filozof w polis
ISBN: 83-87881-32-5
Liczba stron: 237
Miejsce i rok wydania: Białystok 2004
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
info

okładka

Barbara Tuchańska, Tomasz Sieczkowski (red.)
Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej
ISBN: 83-7171-764-4
Liczba stron: 207
Miejsce i rok wydania: Łódź 2004
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz (red.)
Byt i powinność
ISBN:
Liczba stron: 425
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2004
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2003
okładka

Krzysztof Jarosz (red.)
La traduction littéraire / La traduzione letteraria / La Traducción literaria
ISBN:
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Katowice 2003
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
info

okładka

Beata Sierocka (red.)
Via communicandi. Aspekty kompetencji komunikacyjnej
ISBN: 83-7432-070-2
Liczba stron: 302
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2005
Wyd.: Wydawnictwo Atut
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz (red.)
Byt i jego pojęcie
ISBN:
Liczba stron: 470
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2003
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

okładka

Andrzej L. Zachariasz (red.)
Narody słowiańskie wobec globalizacji
ISBN:
Liczba stron: 310
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2003
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2002
okładka

Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechoński (red.)
Friedrich Nietzsche i pisarze polscy
ISBN: 83-7177-076-6
Liczba stron: 472
Miejsce i rok wydania: Poznań 2002
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
info

okładka

Jacek Migasiński, Tadeusz Gadacz (red.)
Levinas i inni
ISBN: 83-87693-12-7
Liczba stron: 234
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2002
Wyd.: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW
info

2001
okładka

Adam Chmielewski (red.)
Jedność intelektualna Europy? Materiały z konferencji Koła Naukowego Historyków Filozofii
ISBN:
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2001
Wyd.: Wydawnictwo MarMar
info

okładka

Jacek Migasiński (red.)
Podmiotowość i tożsamość / Subjectivité et identité (dwie wersje językowe)
ISBN: 83-87963-11-9
Liczba stron: 280
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2001
Wyd.: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW
info

okładka

Stefan Symotiuk, Andrzej L. Zachariasz (red.)
Europejskie modele tolerancji
ISBN: 83-7338-000-0
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2001
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
info

2000
okładka

Beata Frydryczak (red.)
Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym
ISBN: 83-7338-000-0
Liczba stron:
Miejsce i rok wydania: Zielona Góra - Warszawa 2000
Wyd.: Wydawnictwo WSP TK
info

okładka

Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechoński (red.)
Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998. Antologia tekstów
ISBN: 83-229-1945-X
Liczba stron: 220
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2000
Wyd.: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
info

okładka

Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechoński (red.)
Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998. Studium recepcyjne – Bibliografia
ISBN: 83-229-1944-1
Liczba stron: 558
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2000
Wyd.: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
info