FF

„Festiwal Filozofii” – pomysł dwóch niepoprawnych zapaleńców (Bogdan Banasiak, Eugeniusz Obarski) – to idea pozainstytucjonalnych spotkań i konferencji filozoficznych, do udziału w których jej inicjatorzy zaprosili pracowników naukowych większości polskich uczelni, współpracę zadeklarowały też czasopisma filozoficzne: „Hybris” (Łódź), „Nowa Krytyka” (Szczecin), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” (Warszawa), "Rita Baum" (Wrocław) oraz "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (Olsztyn).

Festiwal Filozofii organizowany był pod instytucjonalną egidą Fundacji „Kocham moje miasto” (Łódź). W latach 2009-2011 współorganizatorem był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w latach 2010-2011 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Od roku 2012 organizatorem FF jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Intencją inicjatorów jest stworzenie tradycji regularnych, corocznych (organizowanych w połowie września) spotkań polskich, a w przyszłości także zagranicznych badaczy zajmujących się problematyką filozoficzną oraz studentów filozofii, a także słuchaczy nie związanych zawodowo z tą dziedziną, ale zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką.

Festiwal ma stworzyć szerokie forum dyskusyjne w ramach filozofii i nauk z nią związanych, obejmując:

  • wykłady, seminaria, konwersatoria, warsztaty itp. (każda kolejna edycja „Festiwalu” odbywa się pod innym hasłem tematycznym);
  • cykliczne publikacje materiałów konferencyjnych i realizowanych w ramach Festiwalu tematycznych projektów badawczych, translatorskich i komentatorskich;
  • poczynaniom teoretycznym bądą towarzyszyć wydarzenia z porządku awangardy artystycznej.

Wszystkie działania festiwalowe są otwarte dla zainteresowanej publiczności, z wyjątkiem spotkań programowo-organizacyjnych (dla zaproszonych gości)

Edycja „zerowa” „Festiwalu Filozofii” – pt. Wokół Nietzschego – odbyła się w dniach 11-16 września 2007 roku w Lewinie Kłodzkim.

Edycja „1” „Festiwalu Filozofii” - pt. Utopia - wczoraj i dziś - odbyła się w dniach 8-13 września 2008 roku w Międzygórzu.

Edycja „2” „Festiwalu Filozofii” - pt. Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? - odbyła się w dniach 7-12 września 2009 roku w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Kortowo). plakat [pdf]

Edycja „3” „Festiwalu Filozofii” - pt. Deleuze, Derrida, Foucault - odbyła się w dniach 6-11 wrześniu 2010 roku w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku. plakat [pdf]

Edycja „4” „Festiwalu Filozofii” – pt. Demokracja, tolerancja, oświecenie - odbyła się w dniach 12-17 września 2011 roku w Białymstoku we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plakat [pdf]

Edycja „5” „Festiwalu Filozofii” – pt. Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania? odbyła się w dniach 3-8 września 2012 roku pod egidą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plakat [pdf]

Edycja „6” „Festiwalu Filozofii” odbyła się w dniach 10-13 września 2013 roku pod egidą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematami edycji były: „Śmierć Boga”: źródła i współczesność; Historia w granicach i poza granicami sensu; Instrumentalizm i anarchizm w nauce. plakat [pdf]

Edycja „7” „Festiwalu Filozofii” - pt. Filozofia i muzyka - odbyła się w dniach 3-6 września 2014 roku pod egidą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plakat [pdf]

Plany Festiwalu koordynuje Komitet Festiwalu, w skład którego wchodzą:

prof. Jarosław Barański (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
prof. Henryk Benisz (Uniwersytet Opolski)
prof. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ignacy S. Fiut (AGH w Krakowie)
prof. Beata Frydryczak (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Jerzy Kochan (Uniwersytet Szczeciński)
prof. Jerzy Kopania (Uniwersytet w Białymstoku, Rektor WSAP w Białymstoku)
prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Wojciech Kunicki (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Jan Kurowicki (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
prof. Krzysztof Matuszewski (Uniwersytet Łódzki, ASP w Łodzi)
prof. Jacek Migasiński (Uniwersytet Warszawski)
prof. Jadwiga Mizińska (UMCS w Lublinie)
prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki)
prof. Ryszard Różanowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Beata Sierocka (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM w Olsztynie)
prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Andrzej Szahaj (UMK w Toruniu)
prof. Stefan Symotiuk (UMCS w Lublinie)
prof. Lech Witkowski (Uniwersytet Jagielloński, UKW w Bydgoszczy, IBE w Warszawie)
prof. Cezary Wodziński (Polska Akademia Nauk)
prof. Andrzej L. Zachariasz (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. Aleksandra Żukrowska (Rektor Collegium Balticum w Szczecinie)
dr Agata Janaszczyk (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Bieżącymi pracami kieruje Biuro Organizacyjne, w skład którego wchodzą:

prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Dyrektor IF UWM)
dr Andrzej Kucner (UWM) -
dr Dorota Sepczyńska (UWM)
dr Piotr Wasyluk (UWM) - sekretarz -